In december 2017 hebben LTO, POV, Cumela Nederland, TLN en Rabobank een plan van aanpak gemaakt om mestfraude te voorkomen. Dit plan wordt verder uitgewerkt.

Acceptabele brandbreedtes gehaltes diverse mestsoorten

Om ondernemers te ondersteunen in het gesprek over onwaarschijnlijke gehaltes in diverse meststromen hebben de genoemde partijen een tabel met ‘eerlijke waarden’ opgesteld. Deze tabel geeft voor een aantal veel vervoerde mestsoorten voor zowel stikstof als fosfaat de forfaitaire waarde en het minimale en maximale gehalte aan dat onder normale omstandigheden kan voorkomen. De tabel is te vinden op de website www.cumela.nl.

Verantwoording waarden

Voor het opstellen van de tabel is gebruik gemaakt van informatie die verstrekt is door enkele deskundigen uit de praktijk op het gebied van realistische waarden voor de verschillende mestsoorten. Deze informatie is volgens getoetst bij enkele grote mestdistributeurs. De bedoeling is dat de lijst ook zal worden gebruikt als signalering in de mestsoftware. Dit helpt ondernemers om elkaar aan te spreken op onwaarschijnlijke gehalten.