• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf

Alle eenmanszaken kunnen gegevens afschermen

Alle eenmanszaken kunnen straks altijd hun vestigingsadres volledig laten afschermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Nu kan dat alleen voor het woonadres en op verzoek met het vestigingsadres wanneer er sprake is van dreigingen. Daarnaast stelt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) voor om bij alle ondernemers telefoonnummers en e-mailadressen … Continued

Soepelere aflossingsregeling coronabelastingschulden

Uit overleg met ondernemers en brancheorganisaties zijn een aantal scenario’s voortgekomen die ondernemers wat meer flexibiliteit bieden bij het aflossen van de coronabelastingschuld. Het kabinet wil de bestaande betalingsregeling op een aantal punten versoepelen voor bedrijven die tijdens corona een belastingschuld hebben opgebouwd. Het kabinet ziet in twee mogelijkheden om in de kern gezonde ondernemingen … Continued

Inspecteur moet IB-aangifte van participant film controleren

In beginsel moet de inspecteur een aangifte inkomstenbelasting goed controleren als daarin een verlies uit een participatie in een filmfonds is opgegeven. Als deze controle achterwege plaatsvindt, is de kans groot dat navorderen niet is toegestaan bij gebrek aan een nieuw feit. Een man participeert met ingang van 2015 in een via een stille maatschap … Continued

Inhoud Belastingplan 2023 bekendgemaakt

Staatssecretaris Van Rij van Financiën schetst de Tweede Kamer de inhoud van het pakket Belastingplan 2023, dat bestaat uit 4 wetsvoorstellen. Ook geeft hij een overzicht van de Fiscale verzamelwet 2024 en andere te verwachten fiscale wetsvoorstellen. In het Belastingplan 2023 wordt het volgende geregeld: Afschaffen inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) per 1 januari 2025 met uitzondering … Continued

POC: rendement tarwe en contractaardappelen gelijk

De rendementen van de tarwe- en consumptieaardappelteelt liggen erg dicht bij elkaar. Bij een tarweprijs van € 320 per ton kan een akkerbouwer net zo goed tarwe zaaien als fritesaardappelen poten. Dat blijkt uit de berekeningen van kostprijsexperts van de Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC). De POC wilde het break-even-punt van tarwe en consumptieaardappelen bepalen. Dat omslagpunt … Continued

ABN Amro: CO2-afdruk varkensvlees wordt belangrijker

Om aan eisen van afnemers van varkensvlees te voldoen moet de varkenssector nog flink milieuwinst boeken. Maar het perspectief is er volgens ABN Amro. “De CO2-footprint van varkensvlees gaat veel belangrijker worden. Daar gaan inkopers om vragen.” Dit zei Pierre Berntsen, directeur Agrarisch bedrijven van ABN Amro. Berntsen was spreker tijdens de jaarvergadering van varkensfokkerijcoöperatie … Continued

Weinig beweging in de eiermarkt

De eiermarkt verschilde in de week na Pinksteren weinig van de week ervoor en de week daarvoor. Er was een ‘gezonde’ stemming, weinig spannends, de consumptie viel niet tegen, er waren goede bestellingen vanuit de retail, ondanks dat er een verkoopdag minder was. Het aanbod van eieren kon goed geplaatst worden Een en ander leidde … Continued

Stikstofbeleid kan leiden tot 30% extra krimp veestapel

De nieuwste stikstofplannen moeten de uitstoot van ammoniak met tientallen procenten verminderen. Betekent dit een even grote krimp van de veestapel? Die kans bestaat, maar het hangt ook af van de ruimte voor technische maatregelen. De stikstofbrief van minister Van der Wal heeft veel los gemaakt. Vooral de ingekleurde kaart van Nederland spreekt tot de … Continued

Oproep minister tot uitzetten fijnstofreducerende technieken

De minister van LNV roept pluimveehouders op om uit voorzorg hoogspanningstechnieken in stallen ten behoeve van fijnstofreductie uit te zetten. Er zijn signalen binnengekomen dat bij het gebruik van deze technieken in pluimveestallen het risico op een stalbrand toeneemt. In de huidige uitvoering zijn ze volgens experts eigenlijk niet geschikt voor gebruik in stallen. Het … Continued

Recht op voorbelasting ondanks tegenwerking bij controle

Ook als een btw-ondernemer tijdens een boekenonderzoek de controlerend ambtenaren soms belemmert, heeft hij in beginsel toch recht op aftrek van voorbelasting.Een btw-ondernemer is in de jaren 2012 en 2013 actief op het gebied van de informatietechnologie. Bovendien houdt hij zich bezig met de jacht op wild en heeft daarvoor een jachtvergunning voor een gebied … Continued