• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf

Aandachtspunten EA-vanggewassen

Vanggewassen kunnen gebruikt worden om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied (EA)’. Daarbij moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Algemene voorwaarden Voor EA-vanggewassen gelden de volgende algemene voorwaarden: Het vanggewas moet uiterlijk 15 oktober ingezaaid worden en moet minimaal acht weken in stand worden gehouden; Bij vanggewassen van de categorieën 1 (vanggewassen algemeen) en … Continued

Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer

Zoals eerder aangekondigd heeft minister Van Gennip voor het zomerreces de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet wil dat oproepcontracten, zoals het nulurencontract verdwijnen en vervangen worden door basiscontracten. Bij de hervorming van de arbeidsmarkt wordt gezocht naar een goede balans tussen de verschillende maatregelen in een breed arbeidsmarktpakket. Het kabinet streeft … Continued

Arbeidsongeschikte kan geen ondernemingsverlies aftrekken

Ook iemand die tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is, moet met zijn onderneming op een gegeven moment omzet hebben. Anders is geen sprake van een bron van inkomen. Een man geeft vanaf 2009 in zijn aangifte winst uit onderneming op. Vanaf 2012 drijft hij een onderneming onder een nieuwe naam. Maar hij realiseert in de jaren 2012 … Continued

Onderbouw tbs-verlies met bankafschriften

De inspecteur vraagt een dga per informatiebeschikking om bankafschriften die inzicht geven in het verloop van zijn rekening-courantvordering. Als de dga niet aan die informatieverplichting voldoet, zal de fiscus in principe geen afwaardering van de vordering toestaan. Een man bezit alle aandelen in een holding met een werkmaatschappij. De geconsolideerde bedrijfsactiviteiten van deze bv’s bestaan … Continued

Stand van zaken nieuwe GLB

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het aangepaste Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), mogelijk pas in september haalbaar is. De minister heeft inmiddels met de provincies en de waterschappen overeenstemming bereikt over een aantal wijzigingen in het NSP. Het indienen … Continued

Geen naheffing over verzwegen, wellicht vrijgestelde omzet

Zelfs als een ondernemer inkomen heeft verzwegen, mag de inspecteur pas btw naheffen als hij aannemelijk maakt dat het verzwegen inkomen is behaald met een btw-belaste activiteit. Een man staat van 21 januari 2013 tot medio 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) als ondernemer met een eenmanszaak. Volgens het uittreksel van het Handelsregister omvatten … Continued

Aanscherping energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen met een energiegebruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalent aan brandstoffen alle mogelijke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. De minister voor Klimaat en Energie gaat deze plicht aanscherpen en er strenger op handhaven. Aanpassing energiebesparingsplicht … Continued

Vanaf 2030 per kilometer betalen

Als het aan het kabinet ligt betalen autobezitters vanaf 2030 niet meer voor autobezit, maar voor autogebruik. Het kabinet heeft een eerste uitwerking vastgesteld die moet uitmonden in betalen voor het gebruik van een auto in 2030. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de motorrijtuigenbelasting wordt hervormd naar een kilometerafhankelijke belasting voor personen- en bestelauto’s. … Continued

Stijgende voerkosten drukken zwaar op saldo varkenshouder

Hoge voerkosten houden de varkenshouderij in een negatieve greep. Opnieuw dalen de berekende saldo‘s. De alsmaar oplopende voerkosten zorgen ervoor dat dit jaar erg mager verloopt voor vleesvarkenshouders. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar ligt het saldo op een standaardbedrijf met 2.600 vleesvarkens in mei met € 2.243 ruim € 8.300 lager. Dit blijkt uit de … Continued

Kabinet wil terugbetalen belastingschuld bedrijven versoepelen

Het kabinet wil de bestaande betalingsregeling versoepelen voor bedrijven die tijdens corona een belastingschuld hebben opgebouwd. Dat moet in de kern gezonde ondernemingen helpen, die problemen ervaren bij het aflossen van hun belastingschuld. Dat staat in een Kamerbrief van staatssecretaris Van Rij, opgesteld naar aanleiding van een internetconsultatie en gesprekken met ondernemersorganisaties. Ondernemers konden tijdens de coronacrisis … Continued