• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Opgave waterschapssloten in Gecombineerde opgave mogelijk

Voor het opgeven van landschapselementen in de Gecombineerde opgave is het noodzakelijk dat de aanvrager over een geldige gebruikstitel (eigendom, pacht, huur) beschikt en het element feitelijk in gebruik en/of beheer heeft. Dit betekent dat de aanvrager bepaalde activiteiten zoals snoeiwerkzaamheden of het schoonmaken van sloten laat uitvoeren of zelf uitvoert. Meerdere waterschappen hebben aangegeven … Continued

Geen 30%-regeling voor student die in Nederland blijft wonen

Een werknemer die in Nederland woont, komt niet in aanmerking voor de 30%-regeling. Dit geldt ook als hij tevens buiten Nederland een woonplaats heeft. Een Indiase man woont en werkt in India. Hij is daar samen met zijn moeder eigenaar van een woning. De voorzieningen staan op zijn naam. Hij heeft onder meer Indiase verzekeringen … Continued

Holding terecht belast voor winstuitdeling aan kinderen dga

Een holding verkoopt een perceel aan de kinderen van haar dga, maar het perceel wordt uiteindelijk geleverd met verhuurbare bedrijfsunits. De waarde is dus veel hoger. Een holding verkoopt op 12 mei 2010 een perceel aan de kinderen van haar dga. In 2011 worden er op het perceel bedrijfsunits gebouwd in opdracht van de werkmaatschappij. Het … Continued

Opkoopregelingen piekbelasters 1 juli open

De opkoopregelingen voor piekbelasters en andere veehouderijen gaan vanaf 1 juli open. Dat is de planning van minister Van der Wal voor Stikstof. De langverwachte goedkeuring uit Brussel van twee regelingen is binnen. Details volgen later. Nog deze maand moeten de details over de voorwaarde van de opkoopregelingen voor veehouderijen bekend worden. Dat schrijft minister … Continued

Geen schadevergoeding door contract met gemachtigde

Er wordt geen immateriële schadevergoeding toegekend als de ontvangen bedragen altijd aan de gemachtigde moeten worden doorbetaald. Het gaat hier om twee zaken waarin hetzelfde WOZ-bureau als gemachtigde optreedt. In de eerste zaak stelt de eigenaar van een portiekflat dat een vergelijkbare flatwoning lager is gewaardeerd. Verder is te verrichten groot onderhoud en de staat … Continued

Vergunning artikel 23 aanvragen bij regelmatige import

Als je goederen invoert uit een niet-EU-land, dan moet je btw betalen. Je doet dit normaal gesproken bij de Douane bij de zogenoemde aangifte ten invoer. Deze btw trek je later (als je recht hebt op aftrek van btw) als voorbelasting af in je btw-aangifte. Per saldo kost dit je dus niets, maar je moet … Continued

Ook tweede rittenregistratie toont privégebruik auto niet aan

Een privégebruik van minder dan 500 kilometer kan alleen worden aangetoond met een sluitende rittenregistratie. Er geldt een verzwaarde bewijslast. De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een holding heeft van de inspecteur een ‘verklaring geen privégebruik auto’ gekregen voor een door de holding verstrekte auto. Hij heeft in privé ook nog twee auto’s. De dga verstrekt op … Continued

Bpm-teruggaaf door Kennisgroepstandpunt

Een standpunt van de Kennisgroep BPM maakt een ambtshalve teruggaaf mogelijk bij een te late inschrijving in het kentekenregister van een andere EU-lidstaat. Een man verkoopt zijn auto aan een Poolse handelaar en vraagt om een BPM-teruggaaf in verband met de export naar een andere EU-lidstaat. De inspecteur weigert de teruggaaf omdat de auto niet … Continued

Toelichting eco-activiteit groene braak

Eén van de eco-activiteiten die in het nieuwe GLB toegepast kan worden, is ‘groene braak’. Het perceel moet dan in de periode 31 mei tot en met 31 augustus voor minimaal 80% zichtbaar bedekt zijn. Dit kan door bijvoorbeeld een kruidenmengsel in te zaaien, maar spontane opkomst is ook mogelijk. Op een perceel ‘groene braak’ … Continued

Eisen aan nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie

Bij een stalsysteem waarbij de gezondheid en het welzijn van de dieren afhankelijk zijn van een kunstmatig ventilatiesysteem zijn een noodsysteem (noodstroomaggregaat) en een alarmsysteem verplicht. In een wijziging van de Regeling houders van dieren worden nu nadere eisen gesteld aan deze systemen. Dit moet de sector meer duidelijkheid bieden en de handhaving ten goede … Continued