Iedere varkenshouder betaalt mee aan onderzoek

Varkenshouders moeten zich verplicht registreren bij de POV

Dien tijdig correctiebericht in om LIV te redden!

Rechtbank Noord-Nederland staat niet toe dat een werkgever een misgelopen lage-inkomensvoordeel alsnog ontvangt door te laat een correctiebericht in te dienen. Een correctiebericht te laat als het na 1 mei van het daaropvolgende jaar is ingediend.

Ondernemingseis BOF per deelneming toetsen

De schenking van een aanmerkelijk belang in een lichaam valt alleen onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteit als dat lichaam minstens vijf jaar een onderneming dreef. Is het lichaam een holding met deelnemingen? Dan moet men per dochtervennootschap toetsen of die holding de onderneming van deze dochter al vijf jaar drijft.

Overgangstermijnen Besluit emissiearme huisvesting verstreken

Bedrijven die in 2015 gebruik hebben gemaakt van intern salderen voldoen mogelijk niet meer aan het besluit

Achteraf opgestelde rittenadministratie voorkomt bijtelling

Een dga ontkomt aan de bijtelling wegens privégebruik door een achteraf opgestelde rittenadministratie plus een Tellerrapport van RDW en een bon van de garage.

SEPP vanaf 1 juli aan te vragen

Particulieren die op of na 4 juni 2020 een nieuwe elektrische auto leasen of kopen komen in aanmerking voor een subsidie van € 4.000. Voor een gebruikte auto is dat € 2.000. De subsidiebedragen gelden in ieder geval voor 2020 en 2021. De aanvraag kan vanaf 1 juli worden ingediend.

Vergoeding kosten opruimen drugsafval

Particulieren, waaronder agrariërs, krijgen opruimings- en saneringskosten volledig vergoed

TOFA-regeling in zicht

Minister Koolmees heeft opdracht gegeven aan UWV om de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) in te voeren. Het streven is om het aanvraagloket op 22 juni 2020 gedurende drie weken open te stellen.

Verkrijging activa en passiva is irrelevant voor toepassing BOR

Als een iemand een (deel van een) materiële onderneming krijgt geschonken en verder aan de voorwaarden voldoet, heeft hij recht op toepassing van de BOR. Dat een deel van het verkregen ondernemingsvermogen in de afgelopen vijf jaar voor de schenking van samenstelling is veranderd is voor toepassing van de BOR niet van belang.

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2020

Pachtnormen voor bouw- en grasland in de meeste gebieden gedaald, normen voor los tuinland fors gestegen