• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf

Belastingpakket 2022 gedeeltelijk door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 11 november het Belastingpakket 2022 gedeeltelijk aangenomen. De wetsvoorstellen Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten en Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen zijn aangehouden.

Denksport is geen actieve sportbeoefening

Financiën wijzigt het besluit Omzetbelasting. Toelichting Tabel 1 van 22 december 2017. Vanwege een uitspraak van het EU Hof van Justitie van 26 oktober 2017 kunnen denksporten per 1 januari 2022 niet langer als vorm van actieve sportbeoefening worden beschouwd.

Boeterente op aflossing na verdeling volledig aftrekbaar

Na de verdeling van een huwelijksgemeenschap kan de ex-echtgenoot die in de echtelijke woning blijft wonen, besluiten om de hypotheek voortijdig af te lossen. Als deze aflossing niet voortvloeit uit een verrekeningsafspraak, kan hij de boeterente volledig aftrekken.

Loon meestverdienende werknemer nog steeds relevant voor dga

Hoewel het loon bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking erg belangrijk is in de gebruikelijkloonregeling, is het loon van de meestverdienende werknemer ook van belang.

Leg referentiesituatie natuurvergunning vast

Voor het aanvragen van natuurvergunningen is de re­ferentiesituatie van groot belang. Vaak is dat de situ­atie in 1994. In een aantal gevallen is er geen vergun­ning nodig, omdat er sprake is van intern salderen (huidige ammoniakemissie is niet hoger dan in de re­ferentiesituatie). Het is wel belangrijk om in de admini­stratie gegevens vast te leggen … Continued

Eisen afromingsvrije overdracht fosfaatrechten in een samenwerking

Voor een afromingsvrije overdracht in een samenwerking moet er sprake zijn van een daadwerkelijke materiële samenwerking

Tegemoetkoming kosten PAS-melders

PAS-melders die zich hebben aangemeld voor legalisatie van hun melding kunnen vanaf 15 november 2021 een tegemoetkoming aanvragen

Waarde grond in box 3 kan negatief zijn

Volgens Rechtbank Noord-Nederland kan een perceel grond in box 3 een negatieve waarde hebben.

Mogelijk geen heffing als informatie achteraf onjuist

In het vervolg kan een belastingplichtige ook vertrouwen ontlenen aan een inlichting als zijn schade bestaat uit de heffing bij juiste wetstoepassing. De Hoge Raad is namelijk omgegaan voor wat betreft het zogeheten dispositievereiste.

Vermogensmix box 3 is volgens A-G strijdig met EVRM

Advocaat-generaal Niessen komt tot de conclusie dat de vermogensmix in de vermogensrendementsheffing botst met het eigendomsrecht in het EVRM. Zijn advies aan de Hoge Raad is om de vermogensmix niet toe te passen.