In het gelijk gesteld maar geen proceskostenvergoeding

Voert een belastingplichtige in zijn aangifte een aftrekpost op, dan heeft hij daarvoor de stel- en bewijsplicht. Komt hij dit pas in (hoger) beroep met de vereiste bewijsstukken, dan heeft hij geen recht op een proceskostenvergoeding ook al wordt hij in het gelijk gesteld. Het was immers aan hem zelf te wijten dat het tot een beroepsprocedure kwam.

Meer tijd voor administratieve verplichtingen WAB

Werkgevers krijgen meer tijd om aan de administratieve verplichtingen van de WAB te voldoen. Om te voldoen aan de verplichtingen voor de lage premie WW, krijgen ondernemers respijt tot 1 april 2020.

Aftrek van zorgkosten: moment van betaling is relevant

Het moment van betaling is relevant voor de aftrek van zorgkosten in de aangifte inkomstenbelasting. Zorgkosten die worden betaald na het overlijden van de erflater, kunnen daarom niet op het inkomen van erflater in mindering worden gebracht.

Vooral mkb zorgt voor spaaroverschot

Mkb-ondernemers zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het grote spaaroverschot in Nederland, aldus De Nederlandsche Bank. Het spaaroverschot van Nederlandse bedrijven wordt vooral gedreven doordat de winstuitkeringen en investeringen minder hard zijn toegenomen dan de winsten.

Niet meer vermogensongelijkheid door erven en schenken

Ontvangers van erfenissen en schenkingen zijn relatief rijker dan leeftijdsgenoten die niets ontvangen, maar desondanks leiden erfenissen en schenkingen niet tot meer vermogensongelijkheid.

Eindejaarstip #2: Dividenduitkering

Het jaar 2019 loopt op haar einde. U heeft weer bergen werk verzet. Kortom, u heeft wel een extraatje verdiend. Toch? Heeft u de mogelijkheid om dividend uit te keren? Doe dat dan nog dit jaar. Dan profiteert u van een lager belastingtarief ten opzichte van 2020. Bij een dividenduitkering in 2019 bespaart u op … Continued

Salarisgegevens 2019 en wijzigingen op loongebied 2020

Het einde van het jaar nadert en 2020 staat op het punt van beginnen. Een mooi moment om u nader te informeren over een aantal wijzigingen die gaan plaatsvinden. Daarnaast hebben wij mogelijk nog informatie van u nodig voor het afsluiten van de loonadministratie 2019. Geschenkenregeling in 2019 Kerstpakketten, verjaardagscadeaus, personeelsuitjes en dergelijke vallen in … Continued

Snelle winst bij verkoop pand onbelast

Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat is belast als resultaat uit overige werkzaamheid. Dit betreft bijvoorbeeld het aanwenden van voorkennis bij aan- en verkoop van onroerende zaken. De inspecteur zal dan wel aannemelijk moeten maken dat die voorkennis er is.

Digitale afhandeling faunaschade

BIJ12 opent nieuw portaal voor afhandeling aanvragen voor tegemoetkoming faunaschade

Roep getuigen op

Ook in fiscale procedures is het mogelijk om getuigen op te roepen die een standpunt van de belastingplichtig aannemelijk kunnen maken. De belanghebbende kan zelf een getuigen oproepen maar ook kan hij de rechter verzoeken om ambtshalve getuigen op te roepen. Zo’n verzoek wordt doorgaans wel afgewezen als de belanghebbende zelf geen moeite heeft gedaan om de getuigen zelf op te roepen.