• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Voortzetter van VOF mag onderneming geruisloos in bv brengen

Zet na het overlijden van een ondernemer zijn erfgenaam het bedrijf voort zonder dat de activiteiten wezenlijk veranderen? Dan bestaat in beginsel recht op doorschuiving en eventueel geruisloze inbreng in een bv. Vanaf 1965 exploiteert een vrouw samen met haar drie broers een agrarisch bedrijf. De activiteiten van het bedrijf bestaan eerst uit het houden … Continued

Pilot mineralenconcentraat met twee jaar verlengd

De pilot mineralenconcentraat wordt met twee jaar verlengd tot eind 2024. Deze pilot heeft als doel om te laten zien dat het mogelijk is om hoogwaardige verwerkingsproducten uit dierlijke mest te produceren en te gebruiken als kunstmestvervanger. Door via een vrijstelling toe te staan deze producten boven de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest (170 kg stikstof … Continued

Alleen toepassing verleggingsregeling als afnemer bekend is

De verleggingsregeling is bedoeld om btw-fraude en misbruik in bepaalde sectoren te voorkomen. Hiervoor is het nodig dat de identiteit van de afnemer kan worden vastgesteld. Een bv levert non-ferrometalen aan een Duitse afnemer. Deze afnemer haalt het metaal altijd zelf af en betaalt hiervoor contant. Hij verstrekt, ondanks verzoeken van de bv, geen geldig … Continued

Startdatum weiden bij verlengde weidegang uitgesteld tot 1 juni

De minister van LNV heeft vanwege de natte weersomstandigheden besloten de startdatum voor het weiden van melkkoeien bij de eco-activiteiten ‘verlengde weidegang’ met een maand uit te stellen tot 1 juni. Verlengde weidegang: overdag beweiding Bij deze eco-activiteit moeten de melkkoeien minimaal 6 uur per dag weiden in de periode 1 juni (was 1 mei) … Continued

Gezonde lunches voor werknemers toch vrijgesteld onder WKR

Een werkgever moet volgens de Arbowet een beleid hebben om ziekteverzuim te voorkomen. Volgens Advocaat-Generaal Pauwels kan de verstrekking van gezonde lunchmaaltijden hier een onderdeel van zijn. Een bv is gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop van kiemgroenten. Zij verstrekt kosteloos gezonde lunchmaaltijden aan haar werknemers. De bv brengt de verstrekking onder de zogenoemde gerichte … Continued

Stakingswinstlijfrente niet aftrekbaar van bijdrage-inkomen Zvw

Voor een aftrek op het bijdrage-inkomen moet de lijfrente zijn bedongen in verband met een FOR-vrijval. Een stakingswinstlijfrente hoeft niet hetzelfde te worden behandeld. De exploitant van een tennisschool staakt zijn onderneming op 30 september 2018. Hij bedingt voor de stakingswinst van € 128.785 een lijfrente. De inspecteur berekent het bijdrage-inkomen voor de inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage op € 147.194, … Continued

Biggenmarkt: stabiel prijspeil op comfortabel niveau

Vorig jaar in week 19 zakte de tot dan toe nog stabiele Duitse biggenprijs ineens van € 60 naar € 45 per big. Dat is een waardevermindering van maar liefst een kwart. De Nederlandse biggenprijs raakte de vangrail ogenschijnlijk minder hard, maar was al weken eerder aan het schuiven. In 6 weken tijd was de notering van … Continued

Prijzen vloeibaar zuivel stijgen voorzichtig

De vloeibare zuivelmarkt trekt enigszins door. Vorige week liet de prijs van room al een klein herstel optekenen en die zet deze week door. De prijs beweegt zich richting € 5 en komt uit rond € 4,90 per kilo. Het wisselvallige weer weerhoudt de foodservice om volledig los te gaan, maar de vraag is prima op het … Continued

Roséprijzen met moeite stabiel

Prijzen van jongrosékalveren blijven op een niveau van € 5,13 per kilo; oudrosé noteert € 5,15 per kilo, met heel veel moeite. Als de situatie bij de vleeshandel direct wordt doorvertaald naar de slachtkalveren zouden alle drie de kalversoorten naar beneden corrigeren. Slachterijen klagen over de moeilijke verkopen, vooral van het voorvlees en de bijproducten. Eigenlijk niet … Continued

Europese Commissie keurt opkoopregelingen LBV goed

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels twee Nederlandse regelingen van in totaal zo'n € 1,47 miljard goedgekeurd om de stikstofdepositie in natuurbeschermingsgebieden te verminderen. De maatregelen dragen bij tot de strategische doelstellingen van de EU met betrekking tot de Europese Green Deal. Maatregelen Het gaat om de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en … Continued