Belaste verrekening negatief kapitaal bij uittreding

Sommige ondernemers hebben een negatief kapitaal in een samenwerkingsverband. Als deze ondernemers uittreden, kunnen de andere participanten dat aandeel overnemen. Daarbij kunnen zij besluiten de vergoeding voor dit aandeel te verrekenen met het negatieve kapitaal. In zo’n situatie vindt geen kwijtschelding plaats, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De toepassing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling blijft dan ook achterwege.

Subsidie voor ontwikkeling stalinnovaties

Subsidie mogelijk voor nieuwe technieken of maatregelen die broeikasgas- of stalemissies verminderen

Veehouder voldoet niet aan mestverwerkingsplicht

Veehouder kan niet bewijzen dat hij de mestverwerkingsplicht heeft overgedragen

Juridisch advies rond vaccinatiebewijzen

Een vaccinatiebewijs als voorwaarde stellen voor toegang tot diensten en voorzieningen. Die mogelijkheid hebben bedrijven en instellingen binnen de huidige wetgeving, zo schreef de Gezondheidsraad vorige week donderdag in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid. Wel gelden er stricte voorwaarden. Juridisch kunnen vaccinatiebewijzen tot interessante vraagstukken gaan leiden. Mocht u met een dergelijke situatie … Continued

Consument mist toeslagen door gebrekkige info Belastingdienst

ODG is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op financieel en fiscaal gebied. We wijzen u graag op onderstaand opmerkelijk nieuws. Voor meer informatie en hulp bij aanvragen helpen wij u uiteraard graag. Verruiming kinderopvang- en huurtoeslag Het kindgebonden budget en de huurtoeslag zijn sinds 1 januari 2021 verruimd. Wie al één van … Continued

Subsidie via TVL of TONK? Onderneem actie!

Voor zowel ondernemers als particulieren, die financieel in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronamaatregelen, biedt de Rijksoverheid regelingen, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Lees verder over de aanvraag van beide subsidies. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Hebt u als ondernemer omzetverlies en moeite om uw vaste … Continued

Loket NOW 4 opent 15 februari

Maandag 15 februari 2021 om 9.00 uur gaat het UWV-loket voor de vierde periode van de NOW-maatregel open. Werkgevers kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden januari tot en met maart 2021. UWV verwacht veel aanvragen vanwege de verlengde lockdown.

Bonusverbod geldt niet voor arbeidsongeschikte directeur

Een bv is in een eerdere civiele procedure onder meer veroordeeld tot uitbetaling van een bonus aan een arbeidsongeschikte directeur. De bv hoeft die bonus niet te betalen als dit niet is toegestaan op grond van de NOW-regeling. Rechtbank Den Haag heeft beslist dat het bonusverbod niet van toepassing is op de voormalig directeur.

Geen ROW en verkapte winstuitdeling voor dga

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een gesloten koopovereenkomst onvoorwaardelijk is. De overeengekomen koopprijs voor de grond is onafhankelijk van het al dan niet verkrijgen van een bestemmingswijziging. Daarom is in 2013 geen sprake van resultaat uit overige werkzaamheden.

Maatregelen ruggenteelten worden geschrapt

Landbouwers met ruggenteelten op klei- en lössgrond zijn niet verplicht maatregelen te nemen om afspoeling van meststoffen te voorkomen