Gebruikelijk loon dga per 1 januari 2020 verhoogd

ODG Team Ermelo

Samenvoeging Smit Accountants & Belastingadviseurs en ODG Accountants en Adviseurs

Bewaarplicht mestboekhoudingen

Mestboekhouding 2014 moet bij melkveebedrijven bewaard worden tot vijf jaar na be√ęindiging bedrijf

Wijzigingen fosfaatgebruiksnormen per 2020

Verlaging gebruiksnormen voor fosfaatklasse hoog, hogere normen voor klassen laag en neutraal

Auto ter beschikking gesteld: houd het gebruik bij

Mogen werknemers een auto van de zaak mee naar huis nemen, houd dan als werkgever goed bij welke werknemer over welke auto beschikt. Dit is van belang om te kunnen bewijzen dat er geen sprake is van privégebruik.

Tweede Kamer stemt in met Wetsvoorstel UBO-register

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor invoering van een UBO-register. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren.

Waar woont een ambulante handelaar?

De Belastingdienst beoordeelt voor fiscale doeleinden of iemand zijn feitelijke woonplaats in Nederland heeft op basis van diverse factoren. Daarbij is voor de Belastingdienst ook van belang of die persoon niet tevens een woonplaats buiten Nederland heeft.

2020: belangrijke wijzigingen voor werkgevers

Wet arbeidsmarkt in balans

Focus op rekening-courant dga

De Belastingdienst zal in 2020 extra aandacht besteden aan de rekening-courant van de dga. Ook kunnen diverse branches toezichtacties verwachten.

Geen belastingrente als fiscus al beschikt over verschuldigde belasting

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden mag de inspecteur alleen belastingrente berekenen over een periode waarin hij nog niet beschikte over het belastinggeld. De aan een bv, die de verschuldigde belasting al grotendeels had voldaan na een voorlopige aanslag, in rekening gebrachte belastingrente werd daarom verminderd.