Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven kunnen subsidie aanvragen voor bepaalde energiebesparende maatregelen

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven kunnen subsidie aanvragen voor bepaalde energiebesparende maatregelen

Economische maatregelen vanwege coronavirus

Doel is de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp`ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen

Noodpakket voor banen en economie

Het kabinet heeft 17 maart naar eigen zeggen ‘uitzonderlijke economische maatregelen’ genomen. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Toets voor combinatiekorting blijkt minder streng

Wanneer een kind minstens drie dagen per week bij zijn beide co-ouders verblijft, mogen beide co-ouders onder voorwaarden de inkomensafhankelijke combinatiekorting toepassen. Het blijkt dat een co-ouder enige vrijheid heeft om te bepalen op welke dag de week begint voor de driedagentoets.

Financieel in zwaar weer door het coronavirus. Waar heeft u als ondernemer recht op?

Als gevolg van de coronacrisis zult u als ondernemer veel vragen hebben. U kunt als ondernemer financieel in zwaar weer komen door het coronavirus.  Welke impact hebben de opgelegde maatregelen op mijn onderneming en hoe kan ik de continuïteit waarborgen? Waar heb ik als ondernemer recht op?  Bijna alle sectoren zullen in meerdere of mindere … Continued

Uitstel van belastingbetaling bij betalingsproblemen door coronavirus

Ondernemers of zzp’ers met betalingsproblemen kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling.

Uitstel van betaling aan te vragen

Ondernemers of zzp’ers die door het coronavirus betalingsproblemen hebben, kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunnen zij de voorlopige aanslag aanpassen.

Wij werken (thuis) door

Blunderende boekhouder veroorzaakt niet alle schade

Een ondernemer kan fiscale schade lijden als zijn boekhouder of accountant fouten maakt bij het opstellen van de jaarrekening en onjuiste aangiftes indient. Komt een deel van de fiscale schade voort uit beslissingen van de ondernemer zelf? Dan is de boekhouder daarvoor niet aansprakelijk.