Inventarisatie benodigde stikstofruimte voor legalisatie PAS-meldingen

PAS-melders krijgen deze maand een brief met het verzoek om extra informatie aan te leveren.

Aanvragen tegemoetkoming TOFA mogelijk

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en die geen recht hebben op een uitkering, kunnen vanaf 22 juni 9.00 uur een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA.

Beloning meewerkende kinderen

Voor beloning thuiswonende kinderen bestaat een eenvoudige beloningsmogelijkheid, die fiscaal voordeel kan opleveren.

Inwerkingtreding Wet excessief lenen schuift door naar 2023

Het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap is op 17 juni ingediend bij de Tweede Kamer. Staatssecretaris Vijlbrief heeft eerder bij het beantwoorden van vragen uit het schriftelijk overleg over de fiscale maatregelen in verband met het coronavirus al aangegeven dat het in werking treden van de Wet excessief lenen wordt uitgesteld naar 2023.

Denk aan Klic-melding bij graafwerkzaamheden

Iedereen die grond machinaal gaat roeren, is wettelijk verplicht een Klic-melding te doen en onderzoek te verrichten naar de ligging van kabels

Minimumtarief zzp’er en zelfstandigenverklaring van de baan

Staatssecretaris Vijlbrief en minister Koolmees hebben in een voortgangsbrief aangegeven hoe het staat met de ontwikkeling van de webmodule, het beloofde hulpmiddel bij het beoordelen van werkrelaties. De maatregel voor een minimumtarief en een zelfstandigenverklaring wordt niet verder uitgewerkt.

Verrekening tegemoetkomingen Wtl te voorkomen

Binnenkort betaalt de Belastingdienst de tegemoetkomingen op basis van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) uit. Werkgevers die voldoen aan de voorwaarden voor bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, maar dit nog niet aangevraagd hebben, moeten uiterlijk 18 juni 2020 online bijzonder uitstel van betaling aanvragen als zij niet willen dat de tegemoetkoming Wtl wordt verrekend met (naheffings)aanslagen die nog niet betaald zijn.

Subsidie voor vermindering fijnstofemissie uit pluimveestallen

Subsidieregeling opengesteld in juli en augustus

Flexwerkers kunnen eind juni ondersteuning aanvragen

Naar verwachting kunnen flexwerkers vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag voor de Tofa-regeling doen als zij als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden. UWV werkt momenteel aan het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces.

Krachtvoereis melkvee moet vergunningimpasse bouw doorbreken

Maatregelen op rantsoenniveau kunnen niet verwerkt worden in AERIUS