• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Lening niet zakelijk bij tweederangs zekerheid

Een lening aan een gelieerde schuldeiser is niet zakelijk als de schuldeiser weliswaar een zekerheid heeft gesteld, maar een andere financier dezelfde zekerheid ook al heeft bedongen en diens zekerheidstelling voorrang heeft.

Pas op met overdrachten fosfaatrechten vleesvee

Bekijk of er al een herbeoordeling van de rechten heeft plaatsgevonden.

Vergoeding voor onterechte I&R-blokkade

Aantoonbare schade als gevolg van onterechte I&R-blokkade zal op verzoek worden vergoed.

Wijzigingen aanvraagprocedures personeelssubsidies

Recentelijk zijn er veranderingen doorgevoerd in de aanvraagprocedures voor de subsidies met betrekking tot uw werknemers. Uw werknemer kan een doelgroepverklaring LKV aanvragen, als er recht is op een subsidie. Dit moet dan echter wel gebeuren binnen drie maanden na indiensttreding. Na deze drie maanden heeft u geen recht meer op een subsidie. Zelfs bij het aanvragen op de 91ste dag wordt de subsidie afgewezen. Wij als uw partner in ondernemen willen u helpen om te voorkomen dat deze loonsubsidies aan uw neus voorbij gaan. Daarom hebben wij onze systemen hier volledig op ingericht.

Auto van de zaak: Prinsjesdag en de plannen voor 2019

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de fiscale plannen voor het nieuwe jaar aan de Tweede Kamer aangeboden. Hieronder zetten wij de belangrijkste maatregelen voor 2019 op een rij die u als automobilist raken.

Gratis deelname Rondje om De Koepel

Als hoofdsponsor van Rondje om De Koepel nodigen wij graag al onze relaties uit om deel te nemen aan dit hardloopevenement. Het Rondje wordt aanstaande zaterdag, 6 oktober, gelopen in de prachtige, bosrijke omgeving van Lunteren. Deelnemers kunnen kiezen tussen de routes van 5 en 10 kilometer. Voor kinderen is er de Kidsrun van 1 kilometer.

Bovenwoning keuzevermogen bij dienstbaarheid aan onderneming

Als een bovenwoning op enigerlei wijze dienstbaar is aan de onderneming die in de ruimte onder de woning wordt gedreven, is geen sprake van verplicht privévermogen maar van keuzevermogen, zo blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden.

Subsidieregeling voor vleeskalverenhouders opengesteld

Subsidie mogelijk voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren of in ammoniak reducerende stalsystemen.

Ontmoetingen op de golfclub met zakenrelaties waren deels privé

Als een directeur met zijn auto van de zaak een golfclub bezoekt voor ontmoetingen met potentiële zakenrelaties kan volgens Hof Den Bosch wel degelijk sprake zijn van een privérit. En dat kan ertoe leiden dat de grens van 500 kilometer privégebruik wordt overschreden.

Geen bouwterrein als verkoper niet hoeft te slopen

Als de verkoper van een perceel met gebouwen niet verplicht is om de bebouwing te slopen, kwalificeert de levering niet als een levering van een bouwterrein, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.