• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Geen verplichte rijenbemesting maïs op zand- en lössgrond

Uitrijden drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib volgens ontwerpregeling pas vanaf 1 april toegestaan

Geen verplichte rijenbemesting mais op zand- en lossgrond

Uitrijden drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib volgens ontwerpregeling pas vanaf 1 april toegestaan

Aanvragen natuurvergunning wenselijk

Natuurvergunning noodzakelijk voor voortzetting bedrijfsvoering en bij stoppers om ammoniakrechten te kunnen verkopen.,

Melden betalingsonmacht helpt niet na leeghalen bv

Als een bestuurder aansprakelijkstelling door de fiscus wil voorkomen, is hij met het doen van een tijdige melding van betalingsonmacht op de goede weg. Heeft hij echter de bv eerst leeggehaald, dan zal zelfs zo’n melding hem weinig baten. De Belastingdienst kan dan vaak aannemelijk maken dat de betalingsonmacht het gevolg is van onbehoorlijk bestuur.

Terugvragen van btw bij oninbare vorderingen

Past u het factuurstelsel toe voor de btw, dan moet u de btw op aangifte afdragen in het tijdvak van het uitreiken van de factuur. Maar u heeft recht op teruggaaf van die btw als de debiteur niet of niet tijdig betaalt. Het recht op teruggaaf ontstaat in het tijdvak waarin definitief vaststaat dat de … Continued

Geen teruggaaf btw als debiteur in natura betaalt

Als een huurder niet meer de volledige huur kan betalen, draagt hij soms zijn inventaris of een ander bedrijfsmiddel over aan de verhuurder. Vervolgens vindt dan een verrekening plaats met de huurschuld. In dit soort situaties mag de verhuurder geen btw terugvragen over het verrekende deel.

Geen btw op mondkapjes

Geen btw op mondkapjes Er hoeft de komende periode  geen btw op mondkapjes meer te worden betaald. Dit geldt voor medische én niet-medische mondkapjes en voor alle verkopen. Mondkapjes vallen nu nog onder het normale btw-tarief van 21%. De maatregel gaat in op 25 mei en loopt in ieder geval tot 1 september.  Aanleiding van … Continued

Profiteer ook van de Corona Calculator

De coronacrisis heeft gevolgen voor veel  ondernemingen. Als uw partner in ondernemen volgen wij de actualiteit op de voet, om u continu te voorzien van de informatie die van belang is voor de toekomst van uw bedrijf. Daarom wijzen wij u graag op de Corona Calculator, een handige tool waarmee u direct inzicht hebt in … Continued

Loonheffingen: verhoging vrije ruimte voor 2020 en thuiswerkfaciliteiten

Loonheffingen: verhoging vrije ruimte voor 2020 en thuiswerkfaciliteiten Een verhoging van de vrije ruimte biedt de mogelijkheid aan werkgevers, die daar ruimte voor hebben, om hun werknemers extra tegemoet te komen in deze moeilijke tijd. De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom per werkgever is eenmalig en tijdelijk verhoogd van … Continued

Aandelenfusie om alleen belasting uit te stellen onzakelijk

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een aandelenfusie die tot doel heeft het uitstellen van inkomstenbelasting in strijd komt met doel en strekking van de Fusierichtlijn.