• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Uitbreiding renseignerinsplicht aanleveren gegevens Belastingdienst

De periodieke renseigneringsplicht voor het aanleveren van gegevens bij de Belastingdienst wordt uitgebreid. Deze nieuwe plicht geldt voor twee groepen administratieplichtigen. De inhoudingsplichtige die betalingen doet aan een natuurlijke persoon voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige zelf of voor een met hem of haar verbonden vennootschap. Daarnaast geldt de renseigneringsplicht voor collectieve beheersorganisaties (cbo’s). Het gaat om gegevens uit het formulier IB-47, onder vermelding van het BSN. Het bestaande proces van het IB-47-formulier zonder uitvraag van het BSN wijzigt (voorlopig) niet.

Tot april 2018 werd het BSN uitgevraagd via het formulier IB-47. Toen bleek dat hiervoor onvoldoende wettelijke grondslag bestond, is hiermee gestopt. Sindsdien vindt de uitvraag van gegevens en inlichtingen via het IB-47 formulier plaats zonder BSN. Inmiddels is de mogelijkheid onderzocht om binnen wettelijke regels toch gegevens uit te vragen mét BSN. Het resultaat is de bovengenoemde aanpassing in het Uitvoeringsbesluit IB 2001.

Inwerkingtreding

De nieuwe renseigneringsplicht treedt op 1 januari 2022 in werking. Dit betekent feitelijk dat de inhoudingsplichtigen en cbo’s uiterlijk op 31 januari 2023 de gegevens over 2022 moeten aanleveren.

Bron: Fiscount


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.