• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf

Rente over earn-out-vergoeding valt niet onder deelnemingsvrijstelling

Als iemand een deelneming verkoopt en op grond van een earn-out-regeling nog vergoedingen ontvangt, valt de eventuele rente over deze vergoeding volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant niet onder de deelnemingsvrijstelling.

Een bv verkocht in 2006 een deelneming voor € 2,5 miljoen, vermeerderd met een variabel deel dat afhankelijk was van de winst over 2006 en 2007. In de overeenkomst stond, naast een anti-speculatiebeding, ook dat de koper een rentevergoeding van minimaal 6% moest betalen over het deel van de koopprijs dat niet tijdig was betaald. In 2008 verkocht de koper in strijd met het anti-speculatiebeding de aandelen. Ook was de koopprijs nog niet geheel betaald. Hiervoor ontving de bv vergoedingen. De bv vond dat de rentevergoeding over de ontvangen vergoedingen onder de deelnemingsvrijstelling viel, maar de inspecteur was het hier niet mee eens. De rechtbank gaf de inspecteur gelijk. De rente had in dit geval het karakter van een vergoeding voor het te laat betalen van de verschuldigde vergoeding. Hierdoor was de rente niet aan te merken als een voordeel uit de deelneming, zodat de rente niet onder de deelnemingsvrijstelling viel.

Bron: Rb. Zeeland-West Brabant 25-05-2018, (gepubl. 04-12-2018)


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.