• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Belastingplan 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2023 bekend gemaakt. De belang­rijkste voorgestelde maatregelen die ondernemers (kunnen) raken zijn:

Vennootschapsbelasting

De eerste belastingschijf in de vennootschapsbelas­ting gaat in 2023 omlaag van € 395.000 naar € 200.000. Het tarief in de eerste schijf gaat omhoog van 15% naar 19%.

IB: beperking aftrek ondernemingsfaciliteiten

De aftrekposten voor ondernemers in de inkomsten­belasting worden de komende jaren versoberd. Deze zijn met ingang van 2023 nog maar aftrekbaar tegen de laatste tariefschijf van 36,93% (2022: 40%). Deze aftrekbeperking geldt voor de volgende aftrekposten:

  • zelfstandigenaftrek;
  • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
  • meewerkaftrek;
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
  • stakingsaftrek; mkb-winstvrijstelling.

IB: verlagen zelfstandigenaftrek

Het kabinet wil de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 ver­sneld afbouwen tot € 900 in 2027. In 2023 bedraagt deze aftrek voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium € 5.030 (2022: € 6.310). Doel van de verlaging is het verkleinen van de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen.

IB: afschaffing fiscale oudedagsreserve (FOR)

Op dit moment hebben ondernemers de mogelijkheid een deel van de winst te reserveren voor hun pen­sioen. Vanaf 2023 is toevoeging niet meer mogelijk. Het al opgebouwde bedrag blijft staan. Afbouw hiervan – bijvoorbeeld bij staking onderneming – is mogelijk op basis van de huidige regels.

IB: afschaffing middelingsregeling

De middelingsregeling maakt het mogelijk pieken en dalen in het inkomen af te vlakken door de belasting te berekenen over het gemiddelde inkomen van drie jaar. Voorgesteld wordt om de middelingsregeling per 1 ja­nuari 2023 af te schaffen, maar nog wel overgangs­recht op te nemen voor jaren na 2022, mits ook 2022 in het middelingstijdvak wordt betrokken. Dit betekent dat middelen over een middelingstijdvak met alleen kalenderjaren vanaf 2023 niet meer mogelijk is. Het laatste tijdvak waarover nog kan worden gemiddeld zijn de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024.

Verhoging budget EIA, MIA en VAMIL

Het budget voor de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) wordt ver­hoogd met € 150 miljoen om zo verduurzaming te sti­muleren en de energieafhankelijkheid van bedrijven te verminderen.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.