• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Vrijstellingsregeling zoogkoeien

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaat­rechten. Voor vrouwelijk jongvee van zoogkoeien dat bestemd is om een kalf te krijgen, moet men echter wel over fosfaat­rechten beschikken. Deze rechten zijn ook nodig voor stierkalveren tot 1 jaar die bestemd zijn om fokstier voor de melkveehouderij te worden.

Voorwaarden deelname vrijstellingsregeling

Zoogkoeienhouders kunnen onder de volgende voorwaarden deel­nemen aan een vrijstellingsregeling:

  • op het bedrijf mogen geen melk- of kalfkoeien of vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij wor­den gehouden;
  • er mogen geen vrouwelijke runderen worden inge­schaard van of uitgeschaard naar een landbouwer die niet is vrijgesteld;
  • de vrouwelijke runderen op het bedrijf mogen later niet op een ander bedrijf worden gehouden dat melk produceert voor consumptie of verwerking;
  • er moet melding worden gedaan van het vervallen van alle toegekende fosfaatrechten.

Wanneer een deel van deze rechten is verkocht, moeten deze eerst weer teruggekocht worden.

Als op enig moment in een kalenderjaar niet aan de criteria voor vrijstelling wordt voldaan, is deze niet van toepassing. Het bedrijf moet dan over voldoende fosfaat­rechten beschikken voor de op het bedrijf ge­produceerde dierlijke meststoffen gedurende het ge­he­le kalenderjaar. Als deze er niet of onvoldoende zijn, is er sprake van een economisch delict.

Aanmelding vrijstellingsregeling

Om vanaf 2022 gebruik te mogen maken van de vrij­stellingsregeling, moeten bedrijven met fosfaatrechten zich uiterlijk 1 november 2021 aanmelden bij RVO.nl. Wanneer er geen fosfaatrechten zijn toegekend aan het bedrijf, is aanmelding mogelijk tot en met 1 de­cember 2021. Bedrijven die zich reeds in een eerder jaar hebben aangemeld voor de vrijstellingsregeling, hoeven dat nu niet opnieuw te doen.

Let op!

De vrijstellingsregeling geldt alleen voor het vrouwelijk jongvee, niet voor stierkalveren tot 1 jaar die bestemd zijn als fokstier voor de melkveehouderij. De vrijstelling kan niet worden overgedragen bij een bedrijfsoverdracht. De overnemer zal zich dus zelf tijdig moeten aanmelden.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.