• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Voorlopig geen duidelijkheid over derogatie

De procedure om tot een nieuwe derogatiebeschikking te komen, is nog niet afgerond. De minister van LNV verwacht dat pas in de eerste helft van september een conceptderogatiebeschikking bekend zal worden. Het proces is gericht op behandeling van deze beschikking in het geplande Nitraatcomité op 15 september 2022. De lidstaten zullen dan stemmen over een voorstel van de Europese Commissie. Het is volgens de minister gebleken dat het opnieuw verkrijgen van een derogatie voor het gebruik van graasdiermest geen vanzelfsprekendheid is. Tijdens de besprekingen met de Europese Commissie heeft Nederland ingezet op de volgende drie kernvoorwaarden:

  • Het verkrijgen van een beschikking voor vier jaar;
  • De omvang van derogatie voor 2022 op hetzelfde niveau houden als de afgelopen jaren;
  • Streven naar een derogatie zonder directe interventies vanuit de Europese Commissie in gebiedsgerichte aanpak gedurende de looptijd van de beschikking.

De Europese Commissie plaatst de derogatieverlening uitdrukkelijk in het licht van de transitie van de landbouw en de impact daarvan op het landelijk gebied door het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Tegen deze achtergrond verwacht de minister dat de Commissie aan het Nitraatcomité een conceptderogatiebeschikking zal voorleggen voor de periode 2022-2025 die significant anders zal zijn.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.