• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2020

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden. Welke gegevens moeten worden vastgelegd en waar moet u op letten?

Vastlegging gegevens

Algemeen

Bepaling van de omvang van de mestvoorraden. Leg deze per mestopslag vast. Vastlegging van de voorraden overige meststoffen (kunstmest).

Staldieren

Leg het aantal aanwezige dieren en het bijhorende gewicht vast. Bepaal de omvang van de voervoorraden.

Graasdieren (BEX/kringloopwijzer)

Zorg dat alle partijen ruwvoer (kuilen, maar ook alle losse balen) zijn bemonsterd en dat de omvang is vastgesteld door de monsternemer. De bedrijfsplattegrond met daarop de plaatsen van alle voeropslagen dient ondertekend te zijn door u en de monsternemer. Leg de omvang van de voervoorraden (ruwvoer, bijproducten, krachtvoer) per einde van het jaar vast op een situatieschets en voorzie deze schets van datum en handtekening.

Zorg ervoor dat de vastgelegde gegevens overeenkomen met de financiële administratie.

Aanmelden fosfaatverrekening

Als u dit jaar teveel fosfaat heeft aangewend, kunt u zich vóór 1 januari via Mijn Dossier aanmelden voor fosfaatverrekening. De fosfaatgebruiksnorm mag dan met maximaal 20 kg fosfaat per hectare bouwland zijn overschreden. Deze overschrijding moet in 2021 gecompenseerd worden. De fosfaatverrekening kan niet gebruikt worden voor de berekening van de mestverwerkingsplicht.

Verhoging fosfaatgebruiksnorm klasse ‘hoog’ op bouwland

De gebruiksnorm voor bouwland met de fosfaattoe­stand ‘hoog’ bedraagt 40 kg per hectare. Deze ge­bruiksnorm kan worden verhoogd naar 50 kg voor biologische bedrijven en 45 kg voor overige bedrijven. Voorwaarde hiervoor is dat ten minste 20 kg fosfaat per hectare aan­toonbaar afkomstig is van strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten of paarden, strorijke vaste mest van biologisch gehouden varkens, dikke fractie van meststoffen van rundvee, champost, gft-compost of groencompost. Dit extra gebruik van organische mest moet uiterlijk 31 december gemeld worden via mijn.rvo.nl.


Contact met ODG

Hebt u hulp nodig om te bepalen wat u moet vastleggen of regelen voor het einde van het jaar? Neem gerust contact met ons op. Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.

Mail nu Bel nu

Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.