• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Uitstel inzaaidatum vanggewas na consumptieaardappelen

Op zand- en lössgrond geldt vanaf dit jaar een stimuleringsmaatregel voor een tijdige inzaai van een vanggewas. Wanneer het vanggewas pas na 1 oktober wordt ingezaaid, vindt er een korting op de stikstofgebruiksnorm in het opvolgende jaar plaats. Deze maatregel moet de uitspoeling van stikstof verminderen en daarmee de waterkwaliteit verbeteren.

Uitstel inzaai vanggewas na consumptieaardappelen in 2023

De minister van LNV heeft besloten enkel voor dit jaar de regeling zodanig aan te passen dat bij consumptieaardappelen de eerste stap van de korting (5 kg stikstof per ha), die geldt bij inzaai van een vanggewas in de periode 2 tot en met 14 oktober, niet zal worden toegepast. De twee volgende stappen in de korting zullen wel blijven gelden, indien er uiterlijk op 14 oktober geen vanggewas is ingezaaid. De minister geeft hiermee uitvoering aan een Kamermotie. Uitstel geldt niet voor 2024, tenzij De minister wil op korte termijn met de consumptieaardappelsector in overleg gaan over door de sector aan te dragen voorstellen die eenzelfde effect op de waterkwaliteit hebben, ten behoeve van volgend jaar en richting het 8e actieprogramma Nitraatrichtlijn. Indien dit niet leidt tot een goed alternatief, zal in 2024 ook voor consumptieaardappelen de stimuleringsmaatregel vanaf 1 oktober blijven gelden.

Ter informatie

Bovenstaande informatie is gebaseerd op een kamerbrief d.d. 29 september 2023 van de minister van LNV.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.