• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Subsidie voor ontwikkeling stalinnovaties

Veehouders die een nieuwe techniek of maatregel hebben bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen, kunnen subsidie krijgen om de innovatie te onderzoeken en ontwikkelen. De subsidie kan aangevraagd worden in de periode van 24 februari tot en met 4 mei 2021, 17.00 uur. De aanvraag moet ingediend worden samen met een onderzoeksorganisatie.

Belangrijke veranderingen

Ten opzichte van de vorige aanvraagperiode in 2020 zijn een aantal regels gewijzigd:

  • Pluimveehouders kunnen de subsidie ook aanvragen
  • Men kan ook een combinatie van technieken en managementmaatregelen onderzoeken en ontwikkelen.
  • In de eerste fase van het project bedraagt de subsidie 25% van de kosten.
  • Er kan ook alleen subsidie aangevraagd worden voor de meetfase (fase 2).
Bron: RVO

Voor wie?

De subsidie is voor veehouders met melkvee, vleeskalveren, varkens, vleeskuikens, (groot)ouderdieren van vleeskuikens, leghennen en (groot)ouderdieren van leghennen en melkgeiten. Waarvoor subsidie? De subsidie is voor een innovatie in een nieuw of bestaand stalsysteem. Onder stalsystemen vallen: dierenverblijven, mestopslag, voeropslag, mestkelders en mestbewerkingssystemen. Budget en rangschikking aanvragen In deze aanvraagperiode is in totaal € 23,2 miljoen beschikbaar voor de subsidie. Elk project wordt beoordeeld op een aantal onderdelen. Het budget wordt verdeeld onder de aanvragers die hierop het hoogst scoren.

Voorwaarden

De veehouder werkt samen met tenminste één onderzoeksorganisatie. De onderzoeksorganisatie publiceert het meetrapport. Samenwerking met andere veehouders en ondernemers is mogelijk. De veehouder is eindgebruiker van de innovatie. Houders van vleeskalveren moeten de dieren minimaal 40% vast voer geven. De aanvraag moet minimaal 14 punten scoren, bij melkveehouders minimaal 29 punten. Pluimveehouders moeten de dieren in een grondhuisvestingssysteem houden. De innovatie moet voldoen aan de wettelijke emissiegrenswaarden. De innovatie laat het niveau van dierenwelzijn en brandveiligheid niet dalen. De innovatie moet zorgen voor een brongerichte verduurzaming van het stalsysteem. Dat betekent dat de innovatie zich richt op het verlagen van de broeikasgas- en stalemissies (methaan, ammoniak, geur en fijnstof) bij de bron. De broeikasgas- en stalemissies moeten minimaal verlaagd worden met het percentage dat geldt voor de sector.

Overige aanvraagperiodes

De regeling zal de komende jaren nog meerdere keren opengesteld worden.


Contact met ODG

Hebt u vragen over de deze of andere subsidies? Of wilt u graag sparren om de bedrijfseconomische haalbaarheid van een investering te bepalen? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.

Bel nu

Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.