• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Subsidie voor mechanisch verwerken vanggewassen

Op 1 september wordt een subsidieregeling opengesteld die erop gericht is om geïntegreerde gewasbescherming te stimuleren. Het gaat dan om het toepassen van nieuwe bedrijfsmiddelen in de praktijk. Er kan subsidie worden verkregen voor de aanschaf van maximaal twee nieuwe machines voor het vernietigen, afmaaien, verhakselen, kapot frezen of inwerken van groenbemesters en vanggewassen.

Voorbeelden hiervan zijn: een messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en een ecoploeg.

Subsidie is mogelijk voor een landbouwonderneming, een loonwerkbedrijf of een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband moet bestaan uit twee of meerdere landbouwondernemingen of twee of meerdere loonwerkbedrijven of een of meerdere landbouwondernemingen met een of meer loonwerkbedrijven.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 125.000.

Aanvragen

De subsidieregeling wordt opengesteld in de periode 1 t/m 29 september 2023. De aanvraag moet vergezeld gaan van een omschrijving van de gevraagde subsidie, een offerte voor de aan te schaffen bedrijfsmiddelen, een beschrijving van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten en in geval van een samenwerkingsverband de overeenkomst hiervan.

Snel aanvragen in verband met beperkt budget

Er is budget van € 3,5 miljoen beschikbaar. De verdeling vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Op de dag dat het budget dreigt te worden overschreden, wordt er geloot tussen alle aanvragen die op deze dag zijn binnengekomen. Gezien het beperkte budget is het raadzaam de subsidie direct op 1 september aan te vragen.  


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.