• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Subsidie voor demonstratiebedrijven duurzame landbouw

De minister van LNV heeft eind vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame landbouw aangekondigd waarmee agrarische ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund om versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar biologische of natuurinclusieve landbouw. Eén van de onderdelen van het Omschakelprogramma is het stimuleren van bedrijven die al zijn omgeschakeld naar een duurzame landbouw hun kennis en ervaring uit te wisselen met collega-agrariërs. Deze (demonstratie)bedrijven kunnen hiervoor subsidie aanvragen tussen 1 november en 15 december 2021. De omschakeling naar duurzame landbouw op het demonstratiebedrijf moet betrekking hebben op vijf van de volgende onderwerpen:

  • emissiereductie stikstof (verplicht;
  • reductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen;
  • emissiereductie broeikasgassen;
  • emissiereductie nitraat;
  • vergroten biodiversiteit;
  • versterken duurzaam bodembeheer;
  • verhogen aandeel circulair veevoergebruik en
  • verbeteren dierenwelzijn en diergezondheid.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en ten minste € 75.000 en ten hoogste € 120.000 per demonstratiebedrijf in drie jaar. Subsidiabel zijn de kosten van de uitvoering van voorlichtings- en demonstratieactiviteiten en het verzamelen en analyseren van data welke noodzakelijk zijn voor de voorlichting.  


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.