• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
 • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
 • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Strengere aanpak van stalbranden

De minister van LNV komt met een aangescherpte aanpak om het aantal stalbranden terug te brengen. Streefdoel is een halvering van het aantal dodelijke stalbranden en dodelijke dierlijke slachtoffers per sector in 2026 ten opzichte van 2020.

Hogere brandveiligheidseisen bij grote veehouderijen

Er zullen hogere brandveiligheidseisen worden gesteld aan grote veehouderijen. Hieronder wordt verstaan bedrijven met meer dan 100 stuks melkvee, 1.000 vleeskalveren, 500 melkgeiten, 2.500 vleesvarkens, 500 zeugen, 50.000 legkippen en 100.000 vleeskuikens.

Maatregelen

De minister komt met de volgende maatregelen:

 • Er komt een norm voor het aantal dieren dat in een brandcompartiment mag staan;
 • De mogelijkheid om een maximumgrens te stellen aan de grootte van brandcompartimenten in nieuw te bouwen en te verbouwen veestallen zal worden bekeken;
 • Er komt een plicht tot jaarlijkse visuele keuring van de elektrische installaties voor alle veehouderijen, waarbij o.a. gekeken wordt naar het onderhoud van de elektra;
 • Voor grote veehouderijen wordt een uitgebreide elektrakeuring iedere drie jaar verplicht, voor de overige veehouderijen iedere vijf jaar;
 • Het verplicht stellen voor bestaande stallen van grotere veehouderijen om compartimentering van de technische ruimte(s) met tenminste 60-minuten brandwerend materiaal en mogelijk een preventief branddetectiesysteem;
 • In 2024 dient op iedere grote veehouderij iemand te werken die een (brand)veiligheidsmanagementcursus heeft gevolgd;
 • Bij deze cursus staan omgang met brandrisico’s, orde en netheid van het pand, en onderhoud van technische apparatuur centraal;
 • Bij de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) zullen de verbetering van het dierenwelzijn en de brandveiligheid van stallen als harde voorwaarden gesteld worden om in aanmerking te komen voor de subsidie;
 • Per 1 januari 2022 wordt de luchtwasser voor alle diercategorieën uitgesloten van fiscaal voordeel binnen de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Luchtwassers spelen een grote rol bij de verspreiding van een brand.  

Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.