• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Stimuleringsmaatregel teelt vanggewas op zand en lss

Vanaf dit jaar is een maatregel ter stimulering van de teelt van vanggewassen op zand- en lössgrond van kracht. Deze maatregel houdt in dat op al het areaal bouwland op zand- en lössgronden een korting op de stikstofgebruiksnorm in het opvolgende jaar gaat gelden als een vanggewas later dan 1 oktober wordt ingezaaid. Deze korting zal niet van toepassing zijn als een winterteelt wordt geteeld. Lijsten met winterteelten en vanggewassen Vooruitlopend op opname in wettelijke voorschriften (Uitvoeringsregeling Meststoffenwet) heeft de minister van LNV onlangs alvast de definitieve lijsten met de winterteelten en de toegestane vanggewassen gepubliceerd. Korting op stikstofgebruiksnorm bij inzaai na 1 oktober De maximale stikstofopname van een vanggewas dat uiterlijk op 1 oktober is ingezaaid bedraagt 40 kg stikstof per hectare. Ongeveer de helft hiervan komt beschikbaar voor het volggewas.

Op basis van hiervan komt de minister tot de volgende korting op de stikstofgebruiksnorm:

  • Inzaai vanggewas vanaf 2 t/m 14 oktober: 5 kg stikstof per hectare;
  • Inzaai vanggewas vanaf 15 oktober t/m 31 oktober: 10 kg stikstof per hectare;
  • Inzaai vanggewas vanaf 1 november: 20 kg stikstof per hectare.

Een bedrijf kan er voor kiezen geen vanggewas in te zaaien. In dat geval geldt een korting van 20 kg stikstof per hectare.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.