• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Schadevergoeding voor PAS-melders bij handhaving

Alle PAS-melders verkeren sinds de PAS-uitspraak van 29 mei 2019 in uiterst onzekere tijden. Voor een aantal PAS-melders in de provincie Overijssel is een zeer ernstige situatie ontstaan doordat de provincie zich genoodzaakt ziet om te handhaven. Rijk en provincies zeggen er alles aan te willen doen om PAS-melders te helpen en handhaving te voorkomen. Bij een aantal PAS-meldingen in Overijssel is dat volgens deze provincie niet meer mogelijk en is zij daarom genoodzaakt handhavend op te treden. Het Rijk en provincies werken samen om PAS-melders hierin te ondersteunen. 

Juridische kaders

Het Rijk heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om schadevergoedingen aan te bieden aan PAS-melders waar nu gehandhaafd wordt. Niet alle schade komt voor vergoeding in aanmerking. Het Rijk moet zich hierbij houden aan de geldende juridische kaders. Dat betekent ook dat er niet méér schade vergoed kan worden dan waarop juridisch aanspraak kan worden gemaakt. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een opgelegde dwangsom te vergoeden.  Dit omdat hierbij het risico bestaat dat deze moet worden terugbetaald, wanneer deze niet voldoet aan de juridische kaders. Het is daarom ook in het belang van de ondernemer dat het Rijk zorgvuldig beoordeelt welke schade voor vergoeding in aanmerking komt.

Aansprakelijkheid staat

De aansprakelijkheid van de staat en de eventueel uit te keren schadevergoeding worden per aanvraag beoordeeld. Zo geldt dat schadevergoedingen alleen kunnen worden uitgekeerd aan ondernemers die aantonen dat ze schade ondervinden waarvoor de staat aansprakelijk is, bijvoorbeeld wanneer er gehandhaafd moet worden. Ook is het een voorwaarde dat de PAS-meldingen die zich hebben gemeld voor het legalisatieprogramma geverifieerd zijn door het bevoegd gezag.

Vragen of een schadevergoeding aanvragen?

Ondernemers die mogelijk in aanraking komen met handhaving worden voor het einde van dit jaar via een brief benaderd door Rijk en provincies. Vragen hierover kunnen gesteld worden via schadeclaims.pasmeldingen@minlnv.nl. Via dit emailadres kan ook de schadevergoeding aangevraagd worden.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.