• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Pilot mineralenconcentraat voortgezet

Tot en met 2022 wordt onderzocht welke voordelen mineralenconcentraat (verwerkte dierlijke mest) heeft voor de landbouw en welke uitwerking het heeft op het milieu. Een vaste groep producenten doet mee aan het onderzoek. Gebruikers kunnen zich nog aanmelden, voordat het mineralenconcentraat wordt uitgevoerd. Deelnemende producenten Alleen producenten die zich voor het onderzoek hebben aangemeld en zijn toegelaten, mogen mineralenconcentraat maken. Aanmelding als producent is niet meer mogelijk. Deelname als gebruiker Een gebruiker kan meedoen aan het onderzoek onder de volgende voorwaarden:

Men meldt zich voordat de eerste vracht mineralenconcentraat wordt aangevoerd aan via mijn.rvo.nl. Er wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten met een deelnemende producent.

Extra administratie De gebruiker moet in de administratie de volgende gegevens vastleggen:

De oppervlakte en ligging van de percelen waarop het mineralenconcentraat wordt uitgereden. De hoeveelheid die per perceel wordt uitgereden. De eindvoorraad concentraat op 31 december van elk jaar.

Regels voor verkopen en vervoeren Mineralenconcentraat valt onder de regels voor dierlijke mest. Hiervoor gelden de volgende regels:

Alleen een erkende intermediair met AGR-GPS vervoert het concentraat. Elke vracht wordt gewogen, bemonsterd en geanalyseerd. Er wordt een Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) ingevuld met mestcode 120. Het vervoer gaat direct van de producent naar de afnemer. Er mag geen tussenopslag op een ander bedrijf dan dat van de producent gebruikt worden.

Wanneer niet meegedaan wordt aan het onderzoek, mag mestcode 120 niet gebruikt worden. Regels voor gebruik en uitrijden Voor het uitrijden van mineralenconcentraat gelden de normale regels voor het uitrijden van dierlijke mest. Het mineralenconcentraat telt niet mee voor de gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest, maar het telt wel mee voor de stikstof- en fosfaatgebruiksnorm (werkingscoëfficiënt 100%). Wanneer niet meegedaan wordt aan het onderzoek of wanneer men zich niet houdt aan de voorschriften van het onderzoek, telt het mineralenconcentraat wel mee voor de gebruiksnorm uit dierlijke mest.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.