• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Pilot grondfonds stikstofaanpak

De minister van LNV werkt aan het vanuit Bureau Beheer Landbouwgronden uitzetten van een leenfaciliteit van € 100 miljoen om gronden, die vrijkomen bij het vrijwillig opkopen van agrarische ondernemingen, te verwerven en voor hernieuwde inzet gericht te verkopen. De pilot zal gebruikt worden om de realisatie van de verschillende grote beleidsopgaven in het landelijk gebied te versnellen. De pilot richt zich vooralsnog op aankoop van gronden van agrariërs die meedoen aan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en die in aanvulling hierop (een deel van hun) landbouwgrond willen verkopen. De minister gaat in eerste instantie uit van gronden in een zone van 500 meter rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Met betrekking tot deze gronden zal een zogenaamd ‘recht van eerste onderhandeling’ worden opgenomen in de Lbv.  


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.