• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Overgangstermijnen Besluit emissiearme huisvesting verstreken

Besluit emissiearme huisvesting

Op 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting in werking getreden. In dit besluit zijn een aantal overgangstermijnen opgenomen die op 1 januari 2020 zijn verstreken. Gevolg hiervan kan zijn dat bedrijven vanaf dit jaar niet meer voldoen aan het besluit. Het gaat daarbij met name om bedrijven met vleesvarkens of gespeende biggen die destijds gebruik hebben gemaakt van intern salderen. Van intern salderen is sprake als een te hoge ammoniakemissie in het ene huisvestingssysteem volledig is gecompenseerd door een lagere emissie in een ander huisvestingssysteem, waardoor op bedrijfsniveau wel aan de maximale emissie per dier wordt voldaan.

Check vergunning

Wanneer een bedrijf een milieuvergunning heeft van voor 1 augustus 2015 en er is gebruik gemaakt van intern salderen om te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting, is het raadzaam om te checken of op dit moment nog steeds aan dit besluit wordt voldaan. Dit om vervelende verrassingen bij een milieucontrole door of namens de gemeente te voorkomen. Wellicht zijn eenvoudige aanpassingen mogelijk om alsnog aan het besluit te voldoen.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.