• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Overgangsregeling grondmonsters

Per 1 januari 2021 wordt een gecombineerde indicator van de fosfaattoestand van kracht voor zowel grasland als bouwland. Voor bestaande grondmonsters bestond een overgangsregeling, waarover veel onduidelijkheid was. Het ministerie van LNV heeft onlangs een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gepubliceerd, welke tot en met 8 januari 2021 ter consultatie ligt. Hierin is de overgangsregeling verder uitgewerkt. Overgangsregeling grondmonsters Hoofdregel is dat op percelen waarvan via de Gecombineerde opgave een melding van de fosfaattoestand is gedaan op grond van een analyserapport dat vóór 1 januari 2021 is opgesteld het recht met betrekking tot de fosfaattoestand en de fosfaatgebruiksnormen van toepassing is, zoals dat gold tot en met 31 december 2020. Voorwaarde blijft dat de analyse niet ouder is dan vier jaar. Consultatie en inwerkingtreding De wijziging ligt tot en met 8 januari 2021 ter inzage. De regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2021.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.