• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Openbaarmaking toegekende fosfaatrechten en bedrijfsgegevens

De minister van LNV is voornemens om medio juni 2022 de initieel aan bedrijven toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. Deze rechten zijn indertijd ‘om niet’ aan de bedrijven toegekend en worden aangemerkt als staatssteun. Voor het correct toepassen van de staatssteunregels acht de Europese Commissie transparantie van essentieel belang en daarom moeten de toegekende fosfaatrechten openbaar gemaakt worden. Dit is vastgelegd in de Meststoffenwet.. Eerdere poging opgeschort Aanvankelijk was het de bedoeling om op 1 juli 2018 de fosfaatrechten openbaar te maken, maar veel bedrijven hadden toen nog geen definitieve beschikking. Een eerdere poging tot openbaarmaking in januari 2020 werd opgeschort na veel commotie in de sector, mede veroorzaakt door onduidelijkheid over welke gegevens openbaar gemaakt zouden worden en de angst dat privé-gegevens in handen van activisten zouden komen. Welke gegevens? RVO zal de volgende gegevens bekendmaken:

de hoeveelheid ontvangen staatssteun in de vorm van het initieel toegekende fosfaatrecht. Daarbij wordt het fosfaatrecht gewaardeerd op € 1 per kg fosfaat; de naam van het bedrijf en het Kamer van Koophandel-nummer; de provincie waarin het bedrijf gevestigd is; de economische sector waartoe het bedrijf behoort, in casu landbouw, en het soort onderneming, in casu midden- en kleinbedrijf of groot bedrijf.

Bedrijven worden geïnformeerd In totaal zullen ruim 22.000 bedrijven te maken krijgen met de openbaarmaking. Zij zullen hierover twee weken voor de openbaarmaking middels een brief geïnformeerd worden. In de brief zal onder meer vermeld worden dat er ten aanzien van de (wettelijke) verplichting geen sprake is van een afweging over het wel of niet openbaar maken van de toegekende fosfaatrechten.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.