• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Onttrekking percelen aan landbouw en betalingsrechten

Betalingsrechten kunnen alleen uitbetaald worden op percelen die gedurende het gehele jaar kunnen wor­den aangemerkt als subsidiabel landbouwareaal. Dit betekent dat wanneer een perceel wordt onttrok­ken aan de landbouw, bijvoorbeeld voor de aanleg van een zonnepanelenveld of de bouw van een schuur, dit perceel in het jaar van onttrekking niet meer gebruikt kan worden voor de verzilvering van betalingsrechten. Dat het perceel wellicht gedurende het gehele groei­sei­zoen is gebruikt voor landbouw en pas in het najaar is onttrokken aan de landbouw, maakt daarbij niet uit. Er kunnen wel betalingsrechten uitbetaald worden op percelen die tijdelijk voor niet-landbouwactiviteiten worden gebruikt (bijv. tijdelijke opslag van zand, gebruik voor evenementen). Deze niet-landbouwactiviteiten mogen dan niet langer duren dan negentig dagen per kalenderjaar.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.