• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Nieuws legalisatie PAS-meldingen

De Minister van LNV verwacht dat begin 2022 de eerste natuurvergunningen kunnen worden verstrekt aan de PAS-melders. Verder heeft zijn samen met de provincies besloten de PAS-melders tegemoet te komen met een vergoeding van € 1.600 voor gemaakte kosten in verband met het aanleveren van gegevens. Aanleveren gegevens De PAS-melders zijn gevraagd om voor 30 april 2021 de benodigde gegevens aan te leveren om hun melding te legaliseren. Met de ingediende gegevens gaat het bevoegd gezag controleren of de melding voldoet aan de gestelde voorwaarden, hoeveel stikstofruimte de activiteiten van de PAS-melder veroorzaken en hoeveel er nodig is om de melding te legaliseren. Een aanzienlijk deel van de PAS-melders heeft nog geen gegevens aangeleverd voor de legalisatie. Dit is nog steeds mogelijk, maar het kan dan wel langer duren voordat de procedure voor de vergunningsaanvraag op gang komt. Proces legalisering De vergunning kan afgegeven worden als vanuit bronmaatregelen stikstofruimte is gecreëerd. Daarmee is er stikstofruimte beschikbaar die voor de meldingen kan worden ingezet. De eerste ruimte is naar verwachting in het najaar beschikbaar. De eerste vergunningen kunnen dan begin januari 2022 worden verstrekt. Voor de volgorde van legaliseren is de beschikbare ruimte en locatie leidend. Daar waar stikstofruimte is vrijgekomen, worden de meldingen zo snel mogelijk gelegaliseerd. PAS-melders en intern salderen Na een uitspraak van de Raad van State op 20 januari 2021 is voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig. Melders die destijds hadden kunnen volstaan met intern salderen, zijn nu niet meer vergunningplichtig. Na verificatie van hun gegevens ontvangen initiatiefnemers hierover een bevestiging vanuit het bevoegd gezag. Indien initiatiefnemers vervolgens kiezen om alsnog een vergunningaanvraag in te dienen, kan het bevoegd gezag een positieve afwijzing verlenen. Dit geeft de initiatiefnemer de nodige juridische zekerheid.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.