• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Melden teelt maïs op zand- en lössgrond uiterlijk op 15 februari

Volgens een wetsvoorstel is het vanaf 2021 pas vanaf 15 maart toegestaan om op zand- en lössgronden drijf­mest of vloeibaar zuiveringsslib uit te rijden op perce­len waarop maïs wordt geteeld. Deze maatregel komt in de plaats van het eerdere voornemen om rijenbe­mesting verplicht te stellen voor alle mestsoorten. De voorgenomen teelt van maïs op zand- en lössgron­den moet uiterlijk 15 februari gemeld worden bij RVO.nl. Daarbij moet aangegeven worden om welke percelen het gaat en wat hiervan de oppervlakte is. Op de gemelde percelen drijfmest of vloeibaar zuive­ringsslib uitrijden voor 15 maart, is een overtreding. Het­zelfde is het geval als maïs geteeld wordt op een per­ceel dat niet gemeld is. Het is wel mogelijk een ge­meld perceel voor 15 maart terug te trekken. De voorgestelde regels zijn nog niet definitief, maar de verwachting is dat deze ongewijzigd per 1 januari 2021 ingaan. Het is daarom raadzaam om het bouwplan voor 2021 tijdig te maken en de maïspercelen tijdig te melden.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.