• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Melden gebruik extra organische mest op bouwland

Wanneer de fosfaattoestand van het bouwland hoog is, kan de fosfaatgebruiksnorm worden verhoogd bij het gebruik van extra organische mest. Het gaat om 10 kg fosfaat voor biologische bedrijven en 5 kg fosfaat voor overige bedrijven. Dit moet uiterlijk 31 december gemeld worden bij RVO. Welke mestsoorten? Er moet mest gebruikt zijn die zorgt voor meer organische stof in de grond en het moest gaan om minimaal 20 kg fosfaat per hectare. Daarvoor moet één van de volgende mestsoorten, of een mengsel daarvan, gebruikt zijn:

Strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten of paarden; Dikke fractie van mest van rundvee; Champost; Gft-compost; Groencompost

Er moet aangegeven worden op welk perceel de extra fosfaat is gebruikt. Biologische bedrijven Naast de hiervoor genoemde mestsoorten mochten biologische bedrijven ook strorijke vaste mest van varkens gebruiken. Het perceel moet dan zo kort mogelijk voor het inzaaien of poten van de gewassen bemest zijn.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.