• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Maximale emissiewaarde voor ammoniak vleeskalveren per 1 januari 2020

In 2014 is aangekondigd dat vanaf 1 januari 2020 strengere eisen gelden voor de emissie van ammoniak uit dierenverblijven waarin vleeskalveren (tot leeftijd van ca. 8 maanden) worden gehouden. Voor op of na 1 januari 2020 opgerichte dierenverblijven geldt volgens het Besluit emissiearme huisvesting een maximale emissiewaarde van 2,5 kg ammoniak per dierplaats per jaar. Onder oprichting wordt verstaan de oprichting, vervanging of uitbreiding van een dierenverblijf.

Een traditioneel huisvestingssysteem voldoet niet aan de maximale emissiewaarde. Dit betekent dat de bouw van een dergelijke systeem voor 1 januari 2020 gerealiseerd moet zijn, d.w.z. volledig afgebouwd en klaar voor gebruik.

Let op: de definitie voor dierenverblijf is een ruimte die bestemd is voor het houden van landbouwhuisdieren. Een dierenverblijf is dus niet hetzelfde als een stal.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.