• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Maand uitstel voor indienen Gecombineerde opgave

De minister van LNV heeft besloten om de periode voor het indienen van de Gecombineerde opgave eenmalig met één maand te verlengen. De aanvraagperiode sluit daarmee op 15 juni 2023. Het invullen van Gecombineerde opgave vraagt dit jaar veel meer tijd vanwege de nieuwe GLB-voorwaarden en de eco-regeling, de registratie van landschapselementen, de toepassing van bufferstroken en de late besluitvorming over het Nationaal Strategisch Plan. De verlenging van de aanvraagperiode zal er wel toe leiden dat de tijdige afronding van onderdelen door RVO onder druk komt. Het gaat dan in het bijzonder om controles met het oog op de tijdige betaling en voorbereidende werkzaamheden voor 2024. Met de verlenging blijft er minder tijd over voor het uitvoeren van de fysieke controles door de NVWA omdat de controleperiode korter wordt. Het gaat dan met name om controles die afhankelijk zijn van de periode van het groeiseizoen. Mitigerende maatregelen hiervoor worden nog in kaart gebracht.

Latere openstelling subsidie behoud grasland

De verlenging van de aanvraagperiode betekent waarschijnlijk ook dat de subsidieregeling behoud grasland (vanwege de afbouw van derogatie) later wordt opengesteld, pas na 15 juni.

ANLb

De verlenging van de opgave werkt ook door in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Er was reeds aan de collectieven de mogelijkheid geboden tot 1 juni aanpassingen door te voeren omdat zij afhankelijk zijn van de Gecombineerde opgave van hun deelnemers. Deze periode zal verlengd worden tot 1 juli. Hierover vindt thans overleg plaats met de provincies.  


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.