• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Leg referentiesituatie natuurvergunning vast

Voor het aanvragen van natuurvergunningen is de re­ferentiesituatie van groot belang. Vaak is dat de situ­atie in 1994. In een aantal gevallen is er geen vergun­ning nodig, omdat er sprake is van intern salderen (huidige ammoniakemissie is niet hoger dan in de re­ferentiesituatie). Het is wel belangrijk om in de admini­stratie gegevens vast te leggen over de referentiesi­tuatie, zoals tekeningen van de stallen en het aantal stalplaatsen.

Verleende hinderwet- of milieuvergunnin­gen of meldingen wet milieubeheer zijn vaak wel op te vragen bij de gemeente of omgevingsdienst, maar te­ke­ningen (met aantal stalplaatsen) ontbreken nogal eens. Door gegevens vast te leggen staat men sterker bij latere discussies.  


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.