• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Invoering Omgevingswet per 1 januari 2023

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze datum moet alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid bieden om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe manier van werken. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is al meerdere keren uitgesteld.

Doel en belang van de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten, van 26 verschillende wetten naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket dat het makkelijker moet maken vergunningen aan te vragen en sneller inzichtelijk moet maken welke regelgeving wanneer van toepassing is. De wet voorziet in randvoorwaarden om als één overheid te acteren en biedt instrumenten om (landelijke) regie te voeren.

Wetten die opgaan in de Omgevingswet

Wetten die opgaan in de Omgevingswet zijn onder meer:

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
  • Wet ammoniak en veehouderij,
  • Wet geurhinder en veehouderij,
  • Wet ruimtelijke ordening,
  • Wet bodembescherming,
  • Wet natuurbescherming
  • Wet inrichting landelijk gebied.

Opmerking

Bij (bouw)plannen is het raadzaam goed te bezien of deze het beste met toepassing van het huidige regime of met de Omgevingswet verwezenlijkt kunnen worden. Bijvoorbeeld een aanpassing van het bestemmingsplan (bijv. bij aanpassing/uitbreiding bouwblok) zal onder de Omgevingswet een stuk complexer zijn.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.