• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
 • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
 • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Investeringsregeling POP3+ 2022 opengesteld in december

Het nieuwe GLB zal op 1 januari 2023 ingaan, waarin wordt ingezet op een transitie en verdere verduurzaming van de landbouwsector. Vooruitlopend daarop wordt van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023 een investeringsregeling opengesteld, bekostigd met de resterende Rijksmiddelen van het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+). Voorwaarden Bij deze Investeringsregeling POP3+ 2022 gelden (onder meer) de volgende voorwaarden:

 • Er kan subsidie worden verstrekt aan alle landbouwers (geen onderscheid landbouwers en jonge landbouwers);
 • Het subsidiepercentage bedraagt voor alle landbouwers 40%;
 • De minimale subsidie bedraagt € 20.000;
 • De subsidie wordt verleend op basis van offertes;
 • Het verzoek tot subsidievaststelling moet uiterlijk 31 december 2024 worden ingediend. Op dat moment moet de investering betaald, geleverd en geïnstalleerd zijn.

Uitputtende investeringslijst

Er wordt gewerkt met een uitputtende investeringslijst op het gebied van:

 • Precisielandbouw en Smart Farming
 • Digitalisering
 • Water (waaronder droogte en verzilting)
 • Duurzame bedrijfsvoering
 • Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.