• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Informatieplicht energiebesparing voor 1 december

Bedrijven en instellingen met een energiegebruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aard­gas(equivalent) zijn verplicht om alle energiebespa­rende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te nemen. Voor 1 december 2023 moeten deze bedrijven en instellingen aan RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. EML-lijsten Er kan aan de energiebesparingsplicht worden vol­daan door:

het uitvoeren van alle maatregelen met een terug­verdientijd van vijf jaar of minder, of; het uitvoeren van alle toepasselijke maatregelen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energie­besparing (EML).

Vanaf dit jaar bestaat er één EML bestaande uit drie onderdelen (lijsten): gebouwen, faciliteiten en proces­sen. Elk van die lijsten is onderverdeeld in een aantal categorieën. Per categorie zijn één of meer erkende maatregelen opgenomen. Men moet zelf op basis van de situatie bepalen welke categorieën voor faciliteiten en processen relevant zijn. De categorieën voor ge­bouwen zijn altijd relevant. CO2-reducerende maatregelen De energiebesparingsplicht geldt vanaf 2023 ook over maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder die geen energie besparen, maar wel CO2-uitstoot verminderen. Denk hierbij aan het opwekken van hernieuwbare energie en het overstappen naar een energiedrager met een lagere CO2-uitstoot. Natuurlijk of zelfstandig moment Per maatregel is aangegeven of deze toepasbaar is op een zelfstandig moment of niet. Hiermee wordt bedoeld dat er niet gewacht hoeft te worden tot een natuurlijk vervangingsmoment of een renovatie. De maatregel is onmiddellijk toepasbaar. Wanneer de maatregel niet op een zelfstandig moment genomen moet worden, moet deze sowieso op een natuurlijk moment getroffen worden. Glastuinbouw Sinds 1 juli 2023 is deze plicht ook van toepassing op inrichtingen waarop het kostenvereveningssysteem reductie CO2-emissies voor de glastuinbouw ziet.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.