• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Graasdierpremie 2020

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gron­den worden begraasd door schapen of vrouwelijk vlees­­vee, kan men via de Gecombineerde opgave de graasdierpremie aanvragen. Voorwaarden De graasdierpremie is niet gekoppeld aan betalings­rechten en kan dus los aangevraagd worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Er is sprake van een actieve landbouwer; De schapen moeten voor 2020 zijn geboren; Vrouwelijke vleesrunderen moeten op 15 oktober 2020 minimaal twee jaar zijn. Men kan pas subsi­die voor een dier krijgen vanaf het moment dat het dier twee jaar is; De dieren moeten op 15 mei 2020 op het bedrijf aanwezig zijn; De dieren moeten uiterlijk op 15 mei 2020 correct geregistreerd staan in I&R. Men is ook verantwoor­delijk voor de I&R-registratie van voordat men hou­der was. Er wordt een sanctie opgelegd voor die­ren waarvoor tussen 1 januari en 15 mei 2020 een herstelmelding wordt gedaan buiten de herstelter­mijn; De dieren grazen extensief van 15 mei tot en met 15 oktober aaneengesloten op niet-subsidiabele grond. Dieren mogen tijdelijk ergens anders naar­toe gebracht worden als dit voor de bedrijfsvoering nodig is (bijv. voor scheren of inenten dieren).


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.