• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Gefaseerde invoering digitale mestbon

De invoering van de digitale mestbon (rVDM) per 1 januari 2021 is als voorwaarde opgenomen in de derogatiebeschikking 2020-2021. De wijzigingen in de regelgeving zijn in het voorjaar (Uitvoerbesluit Meststoffenwet, Ubm) en zomer (Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, Urm) van 2020 openbaar geconsulteerd, waarna de binnengekomen reacties zijn verwerkt. Op 16 november 2020 is de wijziging van de Urm ter notificatie aangeboden aan de Europese Commissie. De notificatieprocedure duurt drie maanden. De minister van LNV wil de definitieve regelgeving in het eerste kwartaal van 2021 publiceren. Volgens de minister is gebleken dat het niet verstandig is om het systeem in één keer voor de gehele mestmarkt in te voeren. Het gaat immers om een grootschalige systeemwijziging die enkele tienduizenden bedrijven en ca. een miljoen mesttransporten per jaar raakt en een forse verandering met zich brengt voor de werkwijze van de NVWA en RVO. De minister vindt het van groot belang dit in goede banen te leiden door middel van een zorgvuldige invoering. De minister denkt daarom aan een stapsgewijze implementatie:

Een testfase, waarin het nieuwe systeem draait naast het bestaande systeem van verantwoording van dierlijke mesttransporten. Een of meer pilots, waarbij de werking van het nieuwe systeem in samenwerking met de sector wordt getest. Uitrol van het nieuwe systeem voor alle mesttransporten.

De uitkomsten van de test- en pilotfase zijn bepalend voor de wijze van invoering van het rVDM-systeem. De verwachting is dat rVDM na afloop van het mestseizoen 2021 voor alle ondernemers en transporten uitgerold kan worden.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.