• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Geen vergoeding faunaschade voor gronden met beperkingen

De meeste inheemse vogels en zoogdieren zijn in Nederland beschermd. Sommigen van die dieren kunnen echter schade veroorzaken aan landbouwgewassen of vee (faunaschade). Wanneer er sprake is van faunaschade, kan een grondgebruiker mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. BIJ12 behandelt tegemoetkomingsaanvragen namens de provincies. Belangrijk is dat aanvraag voor een tegemoetkoming binnen zeven werkdagen nadat schade van enige omvang is geconstateerd wordt ingediend en dat er voldoende preventieve maatregelen zijn genomen. Voor het indienen van de aanvraag is € 300 aan leges verschuldigd (behalve in Limburg), welk bedrag in de meeste gevallen terugbetaald kan worden als de aanvraag wordt goedgekeurd. Wanneer gronden worden gepacht van een (terreinbeherende) organisatie, komt men mogelijk niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Er wordt dan gekeken of de pachtovereenkomst beperkingen over van het landbouwkundig gebruik bevat. Het gaat daarbij om beperkingen over bijvoorbeeld bemesting, gebruik van chemische middelen, beweiding en maaien, die een belemmering vormen voor normaal landbouwkundig gebruik van gronden. In dergelijke gevallen behoort de schade tot het ondernemersrisico en wordt de grondgebruiker niet gecompenseerd. Ook een lagere pachtprijs kan een aanwijzing vormen voor dat sprake is van beperkingen in het landbouwkundig gebruik. Enkele landbouwers die vonden dat de opgelegde beperkingen geen beperking vormde voor het landbouwkundig gebruik – zij wisten ondanks de beperkingen normaal goede opbrengsten te realiseren – vonden onlangs geen gehoor bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de rechtbank. Hun schade was daarom volgens beide rechters terecht niet vergoed.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.