• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Gecombineerde opgave: pas op met vraag over totale melkproductie

In de Gecombineerde opgave wordt dit jaar bij melkveebedrij­ven gevraagd hoe hoog de totale melkproductie in 2019 was. Het invullen van deze vraag is niet zonder risico’s. Het antwoord op deze vraag wordt namelijk door RVO.nl gebruikt bij controles inzake de naleving van de Meststoffenwet. RVO.nl gaat deze controles uit van de geproduceerde hoeveel­heid melk (en dus niet de ge­leverde hoeveelheid). Bij de geproduceerde hoe­veel­heid melk gaat het bijvoorbeeld om:

melk geleverd aan de zuivelfabriek; melk voor de kalveren; antibioticamelk; melk voor eigen gebruik; melk die verkocht wordt aan niet-zuivelbedrijven; melk die verwerkt wordt tot bijv. kaas.  

In de mestboekhouding is vaak alleen rekening gehou­den met de geleverde hoeveelheid melk. Wanneer wel rekening wordt gehouden met de niet-geleverde melk kan dit leiden tot een overschrijding van de beschik­ba­re fosfaatrechten, een overschrijding van de gebruiks­normen en/of het niet voldoen aan de mestverwer­kings­plicht. Bovendien komt bij overschrijding van de gebruiksnormen de derogatie automatisch te verval­len.  


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.