• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Fosfaat- en stikstofproductie onder plafond

van het jaar 2002, te weten 504,4 miljoen kg stikstof en 172,9 miljoen kg fosfaat, niet overschrijdt. Onlangs zijn de definitieve cijfers van de fosfaat- en stikstofexcretie over 2018 gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit blijkt dat de productie onder de plafonds is gebleven.

Fosfaat

De totale fosfaatproductie is met 7 miljoen kg gedaald naar 162 miljoen kg fosfaat en daarmee onder het fosfaatplafond gebleven. Ook de afzonderlijke sectoren blijven ieder onder het sectorale fosfaatproductieplafond. De daling van de totale excretie komt grotendeels op conto van de melkveehouderij.

Stikstof

De stikstofproductie is met 8,5 miljoen kg stikstof gedaald naar 503,5 miljoen kg stikstof en blijft daarmee ook onder het stikstofplafond. Daarmee komt de productie onder het plafond van 504,4 miljoen kg, terwijl deze zich in 2017 nog boven het plafond bevond. De stikstofexcretie door de melkveehouderij bevindt zich nog wel boven het sectorale plafond. Echter, met de Europese Commissie is de afspraak gemaakt dat bij de definitieve fosfaat- en stikstofexcretiecijfers gerekend mag worden met de gemiddelde fosfor- en stikstofgehaltes in het ruwvoer over de voorgaande vijf jaar, met weglating van de twee meest extreme jaren. Bij toepassing van deze middeling komt de mekveehouderij op een stikstofproductie van 277,4 miljoen kg en daarmee ook onder het eigen sectorale stikstofplafond.

Doordat de fosfaatexcretie zich behoorlijk onder het plafond bevindt, is vooral voor de melkveehouderij de stikstofexcretie de beperkende factor geworden als het gaat om de benutting van de ruimte binnen de productieplafonds. De aangekondigde sectoraanpak om de stikstofproductie naar beneden te brengen, blijft daarmee volgens de minister van LNV onverminderd relevant.

 


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.