• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Extra GLB-steun voor varkens- en pluimveehouders

Er wordt dit jaar extra GLB-steun verstrekt aan varkenshouders met grond en minimaal 50 varkens alsmede pluimveehouders met grond en minimaal 250 stuks pluimvee. Vanwege de Oekraïne-crisis stelt de Europese Commissie hiervoor geld beschikbaar vanuit de landbouwcrisisreserve, die bijeen is gebracht door inhouding op de directe betalingen. De varkens- en pluimveesector zijn het meest getroffen door gestegen kosten, waaronder hogere voerprijzen. Het gaat om een vast bedrag van € 2.700 per bedrijf als een extra premiebedrag bovenop de reguliere vergroeningspremie van de rechtstreekse betalingen van het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid (GLB). De voorwaarde blijft dus dat de betreffende landbouwers de vergroeningsmaatregelen gekoppeld aan de rechtstreekse betalingen toepassen.

Aanvraag

De varkens- of pluimveehouder moet in 2022 tijdig een aanvraag hebben ingediend voor rechtstreekse betalingen en er moet aanspraak zijn op een uitbetaling van rechtstreekse betalingen van minimaal € 500 voor subsidiabele hectaren. De toepassing van het minimale aantal varkens en pluimvee is gebaseerd op de aantallen dieren in de landbouwtelling 2022. Voor varkens betreft dit het aantal dieren in 2021 of op 1 april 2022. RVO zal op grond van de aanvragen voor de rechtstreekse betalingen van landbouwers in 2022 (via de Gecombineerde opgave) de betalingen in de maand september verrichten. Er behoeft dus geen aanvraag te worden gedaan.  


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.