• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Derogatie eindigt in 2025

De (inmiddels voormalige) minister van LNV heeft in een kamerbrief de hoofdlijnen beschreven van de conceptderogatiebeschikking waarover op 15 september 2022 gestemd wordt in het Nitraatcomité. Voor het jaar 2022 zijn de voorwaarden in de conceptbeschikking gelijk aan de voorgaande beschikking. De looptijd van de beschikking is vier jaar (2022 t/m 2025). De conceptbeschikking voor 2022 t/m 2025 zal de laatste derogatie voor graasdiermest zijn die aan Nederland wordt verleend. Vanaf 2026 is de stikstofgebruiksnorm uit dierlijke mest 170 kg per hectare. De beschikking voorziet daarbij vanaf 2023 in een stapsgewijze, jaarlijkse afbouw van de omvang van de extra plaatsingsruimte voor graasdiermest bovenop de norm van 170 kg stikstof per hectare. Er zullen in de derogatiebeschikking substantiële aanvullende voorwaarden worden opgenomen om te borgen dat de geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak ook daadwerkelijk tot resultaat leidt en waterkwaliteitsdoelen tijdig worden gerealiseerd. Een deel van deze aanvullende voorwaarden zal ook gelden voor boeren die niet deelnemen aan derogatie. Het kabinet heeft als onderdeel van de transitie van het landelijk gebied het voornemen om een tegemoetkoming te verstrekken aan landbouwers die in 2021 een derogatievergunning hadden. Deze tegemoetkoming ziet op een gedeelte van de extra kosten die deze derogatiedeelnemers moeten maken vanwege de afbouw van de derogatie, om zeker te stellen dat zij grasland behouden. De transitieregeling heeft een looptijd van maximaal drie jaar. Het gaat om een vergoeding van gemiddeld ongeveer € 2.500 per derogatiebedrijf.  


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.