• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Denk aan Klic-melding bij graafwerkzaamheden

Iedereen die grond machinaal gaat roeren, is wettelijk verplicht een Klic-melding te doen en onderzoek te verrichten naar de ligging van kabels. Hierbij moet gedacht worden aan graafwerkzaamheden, diepploegen en het rooien van stobben. Wanneer men dit niet doet, kan dit flinke financiële consequenties hebben indien schade wordt veroorzaakt aan kabels. Een landbouwer verrichtte met een graafmachine werkzaamheden op een perceel dat tot zijn eigendom behoorde. daarbij werd een elektriciteitskabel kapotgetrokken die op 30 tot 40 cm diepte in de grond lag. De netbeheerder bracht de kosten voor het herstel van de kabelbreuk, bijna € 2.500, in rekening bij de landbouwer. Deze weigerde echter te betalen. Het gerechtshof oordeelde in hoger beroep dat de landbouwer niet had bestreden dat de betreffende kabel al meer dan 50 jaar in de grond lag, dat in de loop van de jaren aanzienlijke verschillen in diepteligging kunnen ontstaan, en dat de netbeheerder daarop geen invloed of controle heeft kunnen uitoefenen omdat het perceel particuliere eigendom is. De landbouwer had voorts niet gesteld dat de kabel bij de aanleg daarvan niet op de gebruikelijke diepte van 60 cm was gelegd. De landbouwer had nagelaten voor de aanvang van de graafwerkzaamheden een graafmelding (Klic-melding) te doen en vervolgens onderzoek te doen naar de precieze (diepte)ligging van de elektriciteitskabel. De schade kwam daarom geheel voor zijn rekening. Er geldt wel een vrijstelling voor agrarische grondroerders. Dit zijn diegenen die bedrijfsmatig landbouwactiviteiten uitvoeren, in het kader waarvan regelmatig ondiepe graafwerkzaamheden worden verricht op grond met een agrarische bestemming.  


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.