• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Contractmesters: let op verzekering

De afgelopen jaren hebben zich incidenten voorgedaan waarbij dieren ten gevolge van storingen in de klimaatregeling in de stal zijn gestikt of door brand zijn omgekomen. De schade kan dan flink oplopen. De Wet Dieren bepaalt dat de houder van de dieren de nodige voorzorgen ten aanzien van het klimaat moet nemen om dit soort schades te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een keuring van elektrische installaties of het gebruik van een noodstroomaggregaat. De contractgevers hebben hun dieren verzekerd tegen brand en storm. Maar de verzekering bepaalt dat de elektrische installatie op de bedrijven waar de dieren worden gehouden, gekeurd moeten zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van de houder van de dieren (staleigenaar). Wanneer een calamiteit ontstaat als gevolg van een gebrekkige installatie, zal de verzekeraar van de contractgever niet uitkeren en zal de contractgever de schade op de contractmester verhalen. Voor de contractmester is het daarom belangrijk preventieve maatregelen te nemen om schade door uitval of storing in de elektrische installaties zoveel mogelijk te voorkomen (onderhoud, regelmatig testen, alarmsysteem). Voor risico’s die men niet wil/kan dragen, zal bekeken moeten worden of hiervoor een verzekering kan worden afgesloten.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.