• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Consultatie lijst winterteelten

In het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn extra maatregelen opgenomen om de uitspoeling van nitraat op zand- en lössgrond te beperken. Eén van de maatregelen is dat op alle bouwlandpercelen een vanggewas geteeld moet worden. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt voor de zogenaamde winterteelten. Daaronder vallen meerjarige teelten, gewassen die pas laat kunnen worden geoogst en gewassen met een bewezen hoge stikstofbenutting in het najaar. Er wordt gestimuleerd om het vanggewas voor 1 oktober in te zaaien: bij een latere inzaai vindt er een korting plaats op de stikstofgebruiksnorm in het opvolgende jaar. Het vanggewas mag niet voor 1 februari worden vernietigd. Onlangs heeft het ministerie van LNV een conceptlijst met winterteelten gepubliceerd, die tot 18 november a.s. ter consultatie ligt. Gedurende die periode kan eenieder een reactie op de lijst indienen, wat tot een aanpassing kan leiden. Op de lijst met winterteelten staan onder meer: suiker- en voederbieten (alleen late oogst), wintergranen, 2e jaars plant- en pootuien, lelies, tulpen en zetmeelaardappelen (vroegheidsklasse 6,5). En ook meerjarige teelten als asperges, fruitbomen, gras en vaste planten. De volledige lijst is te vinden op https://www.internetconsultatie.nl/lijsten/b1.  


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.