• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor bij inzet gewasbeschermingsmiddelen

Wie een gewasbeschermingsmiddel voor profes­sio­neel gebruik inzet, moet gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermings­monitor bijhouden. Deze moet binnen twee maanden na de teelt worden afge­rond. In de gewasbeschermingsmonitor moeten de daad­werkelijk getroffen maatregelen gedurende het teelt­seizoen worden bijgehouden, zoals teeltfrequentie, voorvrucht, rassenkeuze, mechanische onkruidbe­strijding en gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Op basis hiervan kan de teler zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter on­der­bouwen.

De teler is vrij in de administratieve inrichting van de monitor. Het bewaren van perceelgegevens, afleve­ringsbonnen van zaad- en pootgoed en facturen van loonwerkzaamheden is al een vorm van administratie. Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot een bestuurlijke boete van € 500 op grond van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.