• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Baangerelateerde investeringskorting

Met ingang van 1 januari 2021 is een nieuwe tijdelijke afdrachtvermindering voor de loonheffing ingevoerd: de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze afdrachtvermindering kan toegepast worden als men inhoudingsplichtig is, in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en baangerelateerde investeringen doet. De BIK is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie.

Welke investeringen?

De BIK is een afdrachtvermindering voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. De investeringsbeslissing moet op of na 1 oktober 2020 zijn genomen. De laatste betaling voor de investering moet in 2021 of 2022 zijn gedaan. Daarnaast geldt dat het bedrijfsmiddel binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik genomen moet worden.

Hoogte

De afdrachtvermindering bedraagt in 2021 3,9% voor investeringen tot en met € 5 miljoen en 1,8% voor het meerdere.

Aanvragen

Om voor de afdrachtvermindering in aanmerking te komen moet een BIK-verklaring aangevraagd worden bij RVO. In deze verklaring staat het bedrag van de afdrachtvermindering en het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft vermeld. Er kan maximaal één keer per kwartaal een aanvraag ingediend worden. Voor elke aanvraag geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. Het aanvraagloket opent op 1 september 2021.

Combinatie met andere regelingen

De BIK kan toegepast worden naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, WBSO, Energie-investeringsaftrek, Milieu-investeringsaftrek en VAMIL.  


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.