• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Aanmelden stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar bo­vengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbie­ten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. De genoemde gewassen moeten zelf of via een ge­specialiseerd sorteerbedrijf aan de verwerkende in­dus­trie geleverd worden. Zij maakt van de tarwe en gerst pro­duc­ten voor menselijke of dierlijke consump­tie en van suikerbieten of fritesaardappelen producten voor men­selijke consumptie. Een bovengemiddelde opbrengst betekent voor win­ter­tarwe en -gerst een opbrengst van meer dan 9 ton, voor zomertarwe meer dan 8 ton, voor zomergerst meer dan 7 ton, voor suikerbieten meer dan 75 ton en voor aardappelen meer dan 50 ton, dit alles per hecta­re. Aanmelding is mogelijk tot en met 15 mei. Alle rele­vante gegevens moeten minimaal vijf jaar bewaard worden. Dit zijn:

Het aantal hectares kleigrond waarop u aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst of zomergerst zijn geteeld. De geteelde aardappelsoorten. De gewasopbrengst. De afnemers van de gewassen.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.