• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf

Zonder contractuele aflossingsverplichting geen renteaftrek

Voor aftrek van rente betaald op een lening voor de eigen woning geldt dat de lening ten minste annuïtair en in ten minste 30 jaar moet zijn afgelost. Er is geen aftrek als in de overeenkomst voornoemde aflossingsverplichting niet contractueel is overeengekomen. Het feitelijk wel in 30 jaar annuïtair aflossen is dan niet meer van belang.

Regionale mestafzetovereenkomst: wordt aan de voorwaarden voldaan?

Overeenkomst niet van toepassing als niet het gehele overschot is afgevoerd

Geen aftrek liquidatieverlies bij goede aankoop deelneming

Voor een holding kan het interessant zijn om aannemelijk te maken dat de acquisitie van een tussenhoudster eigenlijk een miskoop was. Dit kan een beperking van de aftrek van een eventueel liquidatieverlies voorkomen.

Strengere aanpak van stalbranden

Verplichte elektrakeuring voor stallen, grenzen aan grootte brandcompartimenten, luchtwassers vanaf 2022 uitgesloten van MIA en Vamil

Minder hypotheekrenteaftrek door buitenlands inkomen partner

Een kwalificerend buitenlandse belastingplichtige heeft een echtgenoot die geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. Deze echtgenoot heeft in beginsel genoeg inkomen om de hypotheekrenteaftrek te benutten. In die situatie hoeft Nederland geen rekening te houden met de hypotheekrente van die andere echtgenoot.

Fiscus mag camerabeelden gebruiken voor (na)heffing MRB

De Belastingdienst is bevoegd om camerabeelden van de politie te gebruiken voor het (na)heffen van MRB, zo oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Opgewekt vertrouwen geeft drie jaar 100% hypotheekrenteaftrek

De inspecteur die het vertrouwen heeft opgewekt dat hypotheekrente aftrekbaar is, moet deze aftrek toestaan totdat hij zijn standpuntwijziging kenbaar maakt.

Tijdelijk aanvullend belastinguitstel

Aanvullend uitstel mogelijk voor ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis

Geen vergoeding faunaschade voor gronden met beperkingen

Faunaschade op gepachte gronden niet vergoed, als het landbouwkundig gebruik ondergeschikt is aan de natuurbestemming

Rechtbank twijfelt over effectiviteit emissiearme stallen

Twijfels over Rav-emissiefactoren en over technische uitvoering en dagelijks gebruik van het emissiearme stalsysteem