Fosfaat- en stikstofproductie gedaald

Productie in alle sectoren onder het sectorplafond

Prinsjesdag: nieuw voorstel voor box 3

Staatssecretaris Vijlbrief heeft laten weten met een ander voorstel voor box 3-heffing voor spaarders te komen. Naar verwachting wordt dit op Prinsjesdag aan geboden aan de Tweede Kamer. Het oorspronkelijke voorstel kwam weliswaar spaarders tegemoet, maar benadeelde andere belastingplichtigen in box 3.

Behoud deel stikstofruimte bij saneringsregeling varkens

Deelnemers saneringsregeling mogen maximaal 15% van de stikstofruimte behouden voor doorstart met andere bedrijfsmatige activiteiten

Aftrek voorbelasting op instandhoudingskosten huurpand

Tijdens leegstand van een onroerende zaak die is bestemd voor verhuur, moet de eigenaar ook kosten maken om de zaak in goede staat te houden. Bestaat de mogelijkheid dat de verhuurder het pand na de leegstand belast verhuurt? Dan is de btw op de instandhoudingskosten aftrekbaar.

Formulier aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling beschikbaar

Aanvraag bijzonder uitstel van betaling Vanaf vandaag, 29 juni, stelt de Belastingdienst een online formulier beschikbaar voor het aanvragen van verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. Heeft u dus behoefte aan langer uitstel van betaling dan kunt u dit online aanvragen met het onlineformulier. Aan dit formulier kunnen ook een verklaring van een derde-deskundige … Continued

Regeling NOW 2.0 gepubliceerd

De tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0) is gepubliceerd in de Staatscourant. De aanvraagperiode voor subsidie loopt van 6 juli tot en met 31 augustus 2020.

Beeindigingsregeling veehouderij in 2021 opengesteld

In 2023 zal bekeken worden of en hoe de regeling in 2024 nogmaals zal worden opengesteld.

Neem bezwaar tegen fictief loon serieus

Een eerste stap voor een dga om te voorkomen dat de fiscus hem belast voor een hoog gebruikelijk loon, is het tijdig indienen van zijn aangifte. Door aan zijn aangifteplicht te voldoen, loopt hij niet tegen een omkering van de bewijslast aan. Natuurlijk is het nog beter als de dga het fictief loon dat hem voor ogen staat kan beargumenteren.

Subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen

Voorschot Subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen Hebt u het afgelopen jaar een bbl-student begeleid voor een beroepsbegeleidende leerweg? Wij wijzen u er graag op dat u een subsidievoorschot kunt aanvragen bij de overheid voor de praktijkleerplaats in uw bedrijf. Let op: het is zaak er snel bij te zijn, want het voorschot is aan te vragen … Continued

Derogatie 2020 en 2021 goedgekeurd

Voorwaarden in grote lijnen gelijk