Aanvraag NOW 1.0 tot 5 juni

Bij UWV zijn sinds 6 april 140.000 aanvragen ingediend voor de eerste tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0). Daarvan zijn er inmiddels 123.000 goedgekeurd. Werkgevers hebben tot en met 5 juni de tijd om een aanvraag in te dienen voor NOW 1.0.

Beroepschrift te laat maar toch ontvankelijk

Verzendt de Belastingdienst een verminderingsbeschikking met daarop de vermelding ‘uitspraak op bezwaar’? En staat hier een uiterste datum op wanneer het beroepschrift moet zijn ingediend? Dan mag belanghebbende van die datum uitgaan, ook al is de feitelijke termijn om in beroep te gaan dan al voorbij.

Flexibilisering scheurverbod in Natura 2000-gebieden

Verbod kan worden opgeheven, indien ter compensatie buiten Natura 2000-gebieden evenveel hectares blijvend grasland worden aangewezen als ecologisch kwetsbaar

Invoering nieuwe perceelsregistratie en BGT-check

In de BGT-check kunnen de nieuwe topografische grenzen van de percelen gecontroleerd worden.

De ene oudedagsvoorziening is de andere niet

Een man vindt dat hij geen belasting over zijn spaargeld hoeft te betalen, omdat hij al belasting heeft betaald over zijn (gespaarde) arbeidsinkomsten. Ook is de man van oordeel dat zijn vermogen als oudedagsvoorziening onbelast moet blijven net als pensioenkapitaal.

Nieuwe subsidieregeling voor mkb: SMART COVID-19

SMART COVID-19 Wilt u in uw organisatie aanpassingen realiseren die helpen om tijdens en na de coronacrisis de vraaguitval te herstellen en wilt u uw medewerkers behoeden voor een negatieve impact van deze crisis? Dan kunt u als mkb-ondernemer subsidie aanvragen. Er is ruimte voor circa 60 aanvragen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van indiening, dus … Continued

Update: verlenging NOW met 3 maanden (NOW 2.0)

Verlenging NOW met 3 maanden (NOW 2.0) Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid met drie maanden te verlengen onder de naam NOW 2.0. Daarbij gelden wel afwijkende voorwaarden. Het doel van de NOW is om het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% … Continued

Let op! Aanvraagperiode NOW maart, april, mei bijna gesloten

Aanvraagperiode NOW maart, april, mei bijna gesloten Op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) kunt u een subsidie ontvangen als tegemoetkoming in de betaling van uw loonkosten.Het doel van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) is  het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten … Continued

Regeling tijdelijke verhuur geldt ook voor tuinhuisje

Tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning is volgens Advocaat-Generaal Niessen ook als tijdelijke verhuur van een eigen woning belast.

Door opschortende voorwaarden optellen schenkingen voorkomen

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant kan iemand op één dag van dezelfde persoon verschillende, van elkaar losstaande schenkingen ontvangen. Dit is bijvoorbeeld te regelen als voor iedere schenking een opschortende voorwaarde geldt.