• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

NVWA verlaagt handhavingsgrens vangletsel pluimvee

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) treedt vanaf 1 januari 2024 handhavend op als er bij 1% of meer van de dieren in een koppel pluimvee vangletsel wordt geconstateerd. In die gevallen legt de NVWA een bestuurlijke boete op aan zowel pluimveehouders als aan de betrokken vangploegen. De NVWA zet met de lagere handhavingsgrens in … Continued

Vernietiging aanslag erfbelasting vanwege talmende fiscus

Hof Den Haag ziet in een onverklaarde vertraging in het opleggen van een navorderingsaanslag erfbelasting reden om deze hele aanslag te vernietigen. De Belastingdienst is erachter gekomen dat een vrouw € 1,5 miljoen op een Zwitserse bankrekening heeft geërfd van haar vader, die in 2001 is overleden. De vrouw heeft deze bankrekening niet opgegeven in haar … Continued

Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden. Hieronder volgt een overzicht van de regelgeving die geldt voor het voorjaar.    Klei- en veengrond  Op klei- en veengrond mag grasland vernietigd worden tussen 1 februari en 15 september. Indien men … Continued

Geen avas bij onjuiste opgaaf ICP door adviseur

Het indienen van een onjuiste opgaaf ICP kan leiden tot een verzuimboete. Een vergissing van de adviseur betekent niet dat de ondernemer niets te verwijten valt. Een btw-ondernemer verricht intracommunautaire prestaties. Haar adviseur dient over het tweede kwartaal van 2020 elektronisch een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) in naar een totaalbedrag van € 5.966.845. Omdat dit … Continued

Zonder beschikking geen belastingkorting voor ab-verlies

Voordat men een verlies uit aanmerkelijk belang kan laten omzetten in een belastingkorting, moet de Belastingdienst dit verlies vaststellen in een beschikking. Een man leidt bij de ontbinding van zijn bv in 2013 een verlies uit aanmerkelijk belang. Hij geeft dit verlies niet aan in zijn aangifte IB over 2013. De inspecteur stelt daarom per … Continued

WGA-uitkering is inkomen uit tegenwoordige arbeid

De Belastingdienst voert in het Handboek Loonheffingen begunstigend beleid als een werkgever een WGA-uitkering doorbetaalt. Het gelijkheidsbeginsel zorgt ervoor dat dit beleid ook geldt voor WGA-uitkeringen van het UWV. Een man ontvangt in 2018 een WGA-uitkering van het UWV van € 17.753. Hij geeft deze aan als inkomsten uit vroegere arbeid, waardoor hij over de bedrag … Continued

Top van de biggenprijs is bereikt

Na een stijging van zeven weken blijft de Vion-notering deze week staan op € 87,50 per big. Het is week 11, en een blik in het verleden leert dat de biggenprijs traditioneel op of rond deze tijd piekt. In het jaar 2020 zat de biggenprijs op vergelijkbaar niveau als nu: Vion noteert deze week € 87,50 voor … Continued

Uienprijzen redelijk stabiel op afgekoelde markt

De uienmarkt is wat afgekoeld. Verwerkers en exporteurs hebben de afgelopen periode wel gepoogd om waar het kon uien vast te leggen. De prijs zal de komende periode in beweging blijven. Het ligt er maar net aan om welke maatsortering en welke kwaliteit het gaat, wat dan vervolgens voor de uien wordt betaald. Het prijsverschil … Continued

Weinig beweging op rosékalvermarkt

Prijzen van jongrosékalveren blijven stabiel op een niveau van € 5,20 per kilo geslacht gewicht. Dat geldt ook voor de oudrosés; gemiddeld is de prijs € 5,14, maar met verschillen tussen afnemers. Het verhaal bij de rosékalveren is niet veel anders dan afgelopen weken. Het aanbod bij beide kalversoorten is niet bijzonder groot en de dieren zijn … Continued

Gelderland wil vergunning van varkensstal Knorhof intrekken

Gelderland is van plan de omgevingsvergunning van varkenshouderij De Knorhof in Erichem in te trekken. De varkensstal brandde in 2017 af, maar eigenaar Sebava wil het bedrijf herstarten en heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de provincie. Over die aanvraag zijn de provincie en Sebava al sinds 2019 in onderhandeling. Grootste varkenshouderij van Nederland De … Continued