Het gebruikelijk loon voor de dga is per 1 januari verhoogd.

Op 30 december 2019 is in de Staatscourant bekend gemaakt dat het gebruikelijk loon voor de dga per 1 januari 2020 verhoogd is van € 45.000 naar € 46.000.

Wat is de gebruikelijkloonregeling precies?
De gebruikelijkloonregeling geldt voor u als u werknemer bent in een vennootschap of coöperatie waarin u of uw partner een aanmerkelijk belang heeft. U hebt een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, direct of indirect, minimaal 5% hebt van:

– de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap
Dit geldt ook als u 5% hebt van een bepaald soort aandelen.
– het stemrecht in een coöperatie of in een vereniging op coöperatieve grondslag

De dga moet volgens de wetgever een gebruikelijk loon ontvangen. Het gebruikelijke loon wordt per kalenderjaar tenminste gesteld op het hoogste bedrag van:
– 75% van het loon uit de meeste vergelijkbare dienstbetrekking
– het hoogste loon van de andere werknemers
– € 46.000

Lager loon mogelijk
Onder bepaalde voorwaarden mag er worden afgeweken van het minimale gebruikelijke loon.
Er mag onder andere worden afgeweken als:
– De dga werkzaamheden uitvoert voor een innovatieve startup waarin hij een aanmerkelijk belang heeft.
– De dga aannemelijk maakt dat een werknemers in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ ook een lager loon heeft.

Meer weten?
Wilt u graag meer informatie over het gebruikelijk loon? Of wilt u meer weten over hoe uw gebruikelijk loon wordt vastgesteld of over de mogelijkheden om uw gebruikelijk loon te verlagen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Neem contact op met onze salarisadviseur Greet Meinardi

Heeft u vragen over hoe uw gebruikelijk loon tot stand komt of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met mij of uw salarisadviseur.

Bel nu